mojoreads
Community
A családi gazdálkodás helyzete Hajdú-Bihar megyében
Nagyné Demeter Dóra

A családi gazdálkodás helyzete Hajdú-Bihar megyében

Wirtschaft & Management
!
0 Ratings
!Paperback
!
Want to Read
!
Reading
!
Read
!
INFO
!
MOJOS
!
REVIEWS
SUMMARY
A rendszerváltást követoen számos szakirodalmi mu firtatta: vajon visszatér-e a ma­gántulajdon megjelenésével a paraszti hagyományokra építkezo mezogazdálkodás ha­zánkban? Két évtizeddel a gazdasági-társadalmi rendszerváltozás után bizto­san látszik, hogy nem sikerült letisztult, átlátható jól muködo termelési struktúrát kiala­kítani. A mezogazdasági termeléssel kapcsolatos, sok esetben zurzavaros, állapotok sokrétu és összetett problémából eredeztethetoek, amelyben kinek-kinek megvan a maga felelossége. A privatizációs törvény gyermekbetegségei (eszköz állomány nélküli földhöz juttatás, szétaprózott birtokstruktúrát eredményezo kárpótlási törvény), a dina­mikusan változó piac, az ágazat társadalmi-gazdasági szerepének túl, illetve alul érté­kelése, és az ezekbol fakadó ambivalens sok esetben külso elvárásoknak, normáknak való megfeleltetés mind hozzájárultak ahhoz, hogy a mind a szakmapolitika szereploi mind a gazdálkodók "tükör által homályosan" látják a jelenlegi és jövobeni szerepüket és lehetoségeiket.
AUTHOR BIO
A szerzo egy évtizede foglalkozik egyetemi kutatóként és oktatóként az Eszterházy Károly Egyetem Vidékfejlesztési és tájgazdálkodási Intézetében, a mezogazdasági családi gazdaságok muködésével, fejlodésével. A kutató munka eredményeit széles körben publikálja, valamint az egyetemi oktatásban is helyet kap a kutatási eredmények prezentálása.

BOOK DETAILS

PUBLISHER
EDITION
06.05.2019
TYPE
Paperback
ISBN
9786139414536
LANGUAGE
Hungarian
PAGES
148
KEYWORDS
MOJOS
!
Does this book have mojo?
Let others know why they should read it!
REVIEWS
!
Be the first to write a review!
This might be a once in a lifetime opportunity ;)
German
  
English
mojoreads Instamojoreads Twittermojoreads Facebook