mojoreads
Community
!
Want to Read
!
Reading
!
Read
!
INFO
!
MOJOS
!
REVIEWS
SUMMARY
Seminar paper from the year 2017 in the subject Engineering - Power Engineering, University of Sarajevo (Elektrotehnicki fakultet Sarajevo), course: Upravljanje potroSnjom elektricne energije, language: Bosnian, abstract: Ako bi se pokuSala formirati lista prioriteta danaSnjih potreba covjeka, elekticna energija bi zauzimala vrlo visoko mjesto, ako ne i najviSe. Zivot u danaSnjem vremenu je nezamisliv bez elektricne energije. Sam tehnoloSki proces pocinje u elektroenergetskom sistemu i to osiguravanjem dovoljne kolicine primarnih oblika energije, te se nastavlja proizvodnjom elektricne energije, da bi se zavrSio distribucijom i prenosom elektricne energije do krajnjih potroSaca. U svim oblastima zivota danas se uveliko koristi elektricna energija. A razlog tome je upravo to Sto je ona jedan oblik korisne energije koji se vrlo lahko i efikasno pretvara u druge oblike korisne energije. Medutim, samim povecanjem zivotnog standarda ljudi povecava se i potreba za elektricnom energijom. A potroSaci traze pravovremenu kolicinu energije i po kvalitetu i po kvantitetu. Upravo ta promjenljivost elektricne energije u druge oblike energije, da bi se zadovoljile potrebe potroSaca, za posljedicu ima veliku promjenljivost opterecenja, kako tokom dana tako i tokom sedmice, mjeseca i godine. Ova promjenljivost se javlja kao posljedica da li iskljucenja ili ukljucenja potroSaca, promjenom temperature itd. Zbog klimatskih i zivotnih prilika u kojima zive potroSaci elektricne energije, javljaju se sezonske varijacije potroSnje, i one su ovisne o strukturi potroSaca u elektroenergetskom sistemu. Tako je naprimjer potroSnja vecine industrijskih potroSaca neovisna o sezoni, dok je potroSnja za rasvjetu, grijanje i odrzavanje zraka u znatnoj mjeri ovisna o godiSnjem dobu. Takoder postoji i ovisnost dnevne potroSnje o radnoj aktivnosti, odnosno da li je radni ili neradni dan u ciklickom periodu od sedam dana. Krajem sedmice potrebe su u prosjeku manje nego radnim danima, dok se tokom radnog dijela sedmice potrebe postepeno mijenjaju: rastu u ponedjeljak i smanjuju se krajem petka. U elektroenergetskom sistemu postoji veliki broj razlicitih potroSaca, od kojih svaki razlicito koristi elektricnu energiju, pa ce i elektricno opterecenje varirati u elektroenergetskom sistemu u zavisnosti od vremena i mjesta potroSnje.
AUTHOR BIO
No Bio Available

BOOK DETAILS

EDITION
20.10.2017
TYPE
Paperback
ISBN
9783668550032
LANGUAGE
Bosnian
PAGES
32
KEYWORDS
MOJOS
!
Does this book have mojo?
Let others know why they should read it!
REVIEWS
!
Be the first to write a review!
This might be a once in a lifetime opportunity ;)
German
  
English
mojoreads Instamojoreads Twittermojoreads Facebook