mojoreads
Community
!
Att förädla information till kunskap-
Stefan Svedberg, Jörgen Lindh

Att förädla information till kunskap-

Gesellschaft
!
0 Ratings
!Paperback
!
Want to Read
!
Reading
!
Read
!
INFO
!
MOJOS
!
REVIEWS
SUMMARY
I förslagen till ny läroplan och lärarutbildning betonas vikten av att informations- och kommunikationsteknik (IKT) utgör en nödvändig del av lärarutbildningen. Den moderna tekniken skall enligt dessa förslag användas som ett verktyg och då speciellt för aktiviteter som kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande (Prop. 2009/10:89). All erfarenhet hittills visar, att digitala medier (IKT) kan utgöra ett stöd för utveckling och lärande. Speciellt gäller detta elevers samarbetsförmåga, kommunikations- förmåga samt förmågan att planera sitt eget lärande. Mitt syfte med bifogad lärarhandledning är att stimulera en elevaktiv undervisning som gynnar ett undersökande och kritiskt granskande arbetssätt. Den skall ses som ett försök att vidareutveckla det pedagogiska arbetet med IKT-användning.
AUTHOR BIO
Har tjänstgjort som mellan-, hög- och speciallärare i ca 30 år. I slutet av 1990-talet kom han att ägna sig åt frågan hur man lär med IKT. Forskningen inom detta område har bl.a. resulterat i boken "Informationssökning med IT i ett pedagogiskt sammanhang" samt ett antal artiklar i tidskrifterna "Didaktisk Tidskrift" och "Human IT". År 2001 blev han klar med sin licentiatavhandling "Informationssökning med IT-stöd. Fyra delstudier i grundskolans årskurs 6". Under senare tid har han verkat för att sprida information om "ett lärande arbetssätt med IKT" till främst universitet och högskolor.

BOOK DETAILS

EDITION
05.03.2012
TYPE
Paperback
ISBN
9789174633405
LANGUAGE
Swedish
PAGES
104
KEYWORDS
MOJOS
!
Does this book have mojo?
Let others know why they should read it!
REVIEWS
!
Be the first to write a review!
This might be a once in a lifetime opportunity ;)
German
  
English
mojoreads Instamojoreads Twittermojoreads Facebook