mojoreads
Community
!
Az úgynevezett átokzsoltárok
Lajos Kovács

Az úgynevezett átokzsoltárok

Philosophie & Religion
!
0 Ratings
!Paperback
!
Want to Read
!
Reading
!
Read
!
INFO
!
MOJOS
!
REVIEWS
SUMMARY
Diploma Thesis from the year 1999 in the subject Theology - Biblical Theology, grade: summa cum laude, Pázmány Péter Catholic University, 156 entries in the bibliography, language: Hungarian, abstract: A Zsoltárok könyvét kezünkbe véve minduntalan találkozunk olyan kijelentésekkel, amelyek elso látásra kissé visszataszítónak tunnek. Amikor pl. arról olvasunk, hogy a 137. zsoltárban a babiloni fogságról éneklo nép milyen "jókívánságokkal" halmozza el nemzeti-külpolitikai ellenségeit (vö. 7-9. versek), vagy amikor a Ps 83,17-19-ben ehhez a részhez érünk: "Töltsd el arcukat gyalázattal, hogy keressék, Uram, nevedet! Szégyenüljenek meg és zavarodjanak össze örökre, zavarodjanak össze és pusztuljanak. Hadd tudják meg, hogy Úrnak hívnak téged: te vagy az egyetlen fölség az egész földön." Úgy tunik, hogy ezek a zsoltárok egy olyan Istenhez imádkoznak, aki mint egy keleti despota megsemmisíti ellenségeit, az imádkozó pedig bosszúvágytól lihegve kívánja ezt a megsemmisítést. Ezért a biblikus kutatásban erosen vitatják ezeknek a szövegeknek a helyét és értékét, foként amikor az Újszövetség ellenségszeretetével állítják szembe. A hegyi beszéd hatodik antitézise ugyanis így szól: "Hallottátok, hogy mondatott: 'szeresd felebarátodat, és gyulöld ellenségedet!' Én viszont azt mondom nektek: szeressétek ellenségeiteket és imádkozzatok üldözoitekért!" (Mt 5,43-44; s párh.). Hogyan lehetnek akkor ezek a vad képekkel dolgozó ószövetségi zsoltárok a keresztényeknek is imádságos kincsei? Többen ezért úgy gondolják, hogy az úgynevezett átokzsoltárokat el kell felejtenünk mint az Ószövetség tökéletlenebb szintjén lévo szövegeket, amelyeket az Újszövetség a maga magasabb rendu erkölcsi törvényeivel már túlhaladott (vö. kutatástörténet). Alapvetoen két táborra oszthatók a kutatók a megoldási javaslatok szerint. Az egyik irányvonal mint primitív bosszúimákat magyarázza ezeket a zsoltárokat, míg mások rámutatnak a mögöttük megbúvó mély teológiai mondanivalóra, s ezzel megmentik a törléstol az úgynevezett átokzsoltárokat (lásd kutatástörténet). Dolgozatunkkal mi is ez utóbbiakhoz kívánunk csatlakozni. Röviden áttekintjük az ókori Keleten - tehát Izrael környezetében - használt átokszövegeket és magukat az izraelita átokszavakat, rámutatva a különbségekre is. A kutatástörténet ismertetése után megvizsgáljuk az átokzsoltárok mufaját ill., hogy léteznek-e egyáltalán külön mufajba sorolhatóan "átokzsoltárok". A zsoltárok ellenségképének felvázolása után kitérünk az eredetükrol alkotott véleményekre, majd kísérletet teszünk az átokzsoltárok értelmezésére, s néhány hatástörténeti érdekesség említésével zárjuk munkánkat.
AUTHOR BIO
No Bio Available

BOOK DETAILS

PUBLISHER
EDITION
05.08.2008
TYPE
Paperback
ISBN
9783640128020
LANGUAGE
Hungarian
PAGES
80
KEYWORDS
MOJOS
!
Does this book have mojo?
Let others know why they should read it!
REVIEWS
!
Be the first to write a review!
This might be a once in a lifetime opportunity ;)
German
  
English
mojoreads Instamojoreads Twittermojoreads Facebook