J. van Genderen, W. H. Velema

Beknopte gereformeerde dogmatiek

0 Ratings
INFO
REVIEWS
SUMMARY
De Beknopte gereformeerde dogmatiek geeft een beknopte, maar volledige bespreking van de geloofsthema's die in alle tijden aan de orde zijn. Veel aandacht wordt geschonken aan de Bijbelse fundering en aan de praktische toepasbaarheid. Leer en leven vormen een eenheid en de bestudering van de dogmatiek is zowel voor de ethiek als voor prediking en geloofsleven van belang. In Beknopte gereformeerde dogmatiek komen o.a. aan de orde: openbaring, de Heilige Schrift, de schepping, Gods voorzienigheid, de zonde, Christus de Middelaar en de eschatologie. Met registers van namen, onderwerpen en schriftplaatsen. Geschikt voor theologen, ambtsdragers en gemeenteleden.
BOOK DETAILS
PUBLISHER
EDITION
© 2013
TYPE
Paperback
ISBN
9789043522618
LANGUAGE
Dutch; Flemish
PAGES
-
KEYWORDS
REVIEWS
There have been no reviews for this book yet...
Be the first one to write a review!