Dziedzictwo utracone - dziedzictwo odzyskane

Historical novelArts
0 Ratings
INFO
REVIEWS
SUMMARY
Oddajemy do rak Czytelnikow interdyscyplinarny tom studiow poswiecony roznym aspektom dzialalnosci na rzecz przywrocenia, zachowania i ochrony polskiego i swiatowego dziedzictwa kulturowego. Powstal jako efekt wielodziedzinowych badan monograficznych prowadzonych - w kraju i za granica - przez pracownikow uniwersytetow, archiwow, bibliotek, muzeow, a takze Komendy Glownej Policji oraz Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorow. Problematyka kradziezy, poszukiwania, odnajdywania i zabezpieczania ksiegozbiorow, kolekcji muzealnych, zbiorow archeologicznych i zasobow archiwalnych, kwestie wnioskow rewindykacyjnych, analiza obowiazujacych aktow normatywnych, przeciwdzialanie nielegalnemu handlowi obiektami zabytkowymi na rynku antykwarycznym i w Internecie staly sie przedmiotem zainteresowania 32 autorow, reprezentujacych rozne dyscypliny i srodowiska naukowe oraz roznorodny warsztat metodologiczny. Publikacja powstala we wspolpracy z Instytutem Informacji Naukowej i Studiow Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego.
BOOK DETAILS
PUBLISHER
EDITION
© 2014
TYPE
Hardcover
ISBN
9788375455359
LANGUAGE
Polish
PAGES
598
KEYWORDS
REVIEWS
There have been no reviews for this book yet...
Be the first one to write a review!