Family & PartnershipHealthMedicineEducation
0 Ratings
INFO
REVIEWS
SUMMARY
Podrecznik jest przeznaczony dla studentow pedagogiki wszystkich specjalnosci; bedzie tez nieoceniona pomoca dla nauczycieli, wychowawcow, pedagogow. Tresci odpowiadaja akademickim standardom nauczania przedmiotu edukacja zdrowotna. Dr hab. Ewa Syrek, profesor Uniwersytetu Slaskiego, kierownik Zakladu Pedagogiki Zdrowia w Katedrze Pedagogiki Spolecznej Uniwersytetu Slaskiego. Pelni funkcje Zastepcy Przewodniczacego Zespolu Pedagogiki Spolecznej Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN, jest redaktor naczelna kwartalnika spoleczno-pedagogicznego "Auxilium Sociale Novum' Dr Katarzyna Borzucka-Sitkiewicz, adiunkt w Zakladzie Pedagogiki Zdrowia Katedry Pedagogiki Spolecznej Uniwersytetu Slaskiego. Od 2008 roku pelni funkcje sekretarza kwartalnika spoleczno-pedagogicznego "Auxilium Sociale Novum". Autorka monografii z zakresu edukacji zdrowotnej: Ksztaltowanie zachowan zdrowotnych w procesie socjalizacji a styl zycia mlodziezy (w regionie gornoslaskim) ( 2005), Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna. Przewodnik dla edukatorow zdrowia (2006) oraz artykulow naukowych dotyczacych pedagogiki zdrowia, promocji zdrowia psychicznego i profilaktyki zaburzen zachowania.
BOOK DETAILS
PUBLISHER
EDITION
© 2010
TYPE
Paperback
ISBN
9788360807590
LANGUAGE
Polish
PAGES
224
KEYWORDS
REVIEWS
There have been no reviews for this book yet...
Be the first one to write a review!