Johano Besada

El la korkelo

Youth
0 Ratings
INFO
REVIEWS
SUMMARY
En tiu ci verketo malfacilas pretervidi, ke la prezentata persono, la "li" en la teksto de la sentencoj, estas kristana kredanto de katolika konfesio, ja aperas ties nocioj kaj simboloj pres­kau ciupage. Car tiu ci libro estas destin­ita ne nur al kristanoj, sed al plej diversaj homoj tra la mondo, kun au sen religia kredo, sajnis al mi necesa aldoni kelkajn klarigojn en pied­notoj. Car la teksto aludas la biblian Ijobon, aldonigis la biblia teksto de la Malnova Testamento: "Ijobo".
BOOK DETAILS
EDITION
© 2015
TYPE
Paperback
ISBN
9782369600220
LANGUAGE
Esperanto
PAGES
70
KEYWORDS
REVIEWS
There have been no reviews for this book yet...
Be the first one to write a review!