!
Europejskie prawo zamowien publicznych Komentarz
Aleksandra Soltysinska

Europejskie prawo zamowien publicznych Komentarz

Law
!
0 Ratings
!
Want to Read
!
Reading
!
Read
!
INFO
!
MOJOS
!
REVIEWS
SUMMARY
Regulacje rynku zamowien publicznych w znacznej mierze sa wynikiem implementacji prawa unijnego. Dotychczas obowiazujace dyrektywy z roku 2004 zostaly zastapione uchwalonymi w dniu 26 lutego 2014 r. dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady: - 2014/24/UE w sprawie zamowien publicznych oraz - 2014/25/UE w sprawie udzielania zamowien przez podmioty dzialajace w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i uslug pocztowych. Nowe przepisy wyjasniaja wiele z dotychczas istniejacych problemow w stosowaniu prawa zamowien publicznych i odnosza sie do sporow w dotyczacym go orzecznictwie. Juz teraz przygotowalismy pakiet, na ktory skladaja sie: - Europejskie prawo zamowien publicznych - Raport specjalny, zawierajacy przykladowe komentarze do art. 58 i 72 dyrektywy 2014/24; - Europejskie prawo zamowien publicznych. Komentarz, wyd. 3, ktory ukaze sie w styczniu 2016 r. - przed uplywem terminu implementacji nowych dyrektyw wyznaczonego na dzien 18 kwietnia 2016 r. Europejskie prawo zamowien publicznych. Komentarz zawiera omowienie nowych dyrektyw koordynujacych procedury udzielania zamowien oraz aktualizacje tzw. dyrektyw odwolawczych i dyrektywy obronnosciowej. Wprowadzone zmiany dotycza waznych aspektow systemu prawa zamowien publicznych, m.in.: zamowien bezposrednich udzielanych podmiotom zaleznym, podzialu zamowienia na czesci, proporcjonalnosci podstaw wykluczenia wraz z mozliwoscia wykazania przez wykonawcow przeslanek do uznania ich za wiarygodnych, regul korzystania z zasobow innych podmiotow, zmian umowy i zasad jej rozwiazywania.

BOOK DETAILS

EDITION
© 2016
TYPE
Hardcover
ISBN
9788326494864
LANGUAGE
Polish
PAGES
1444
KEYWORDS
MOJOS
!
Is this book important to you?
Be the first to give mojo to it!
REVIEWS
!
There have been no reviews for this book yet...
Be the first one to write a review!