mojoreads
Community
Finanse w cyklu koniunkturalnym w Polsce
Izabela Jonek-Kowalska, Mariusz Zielinski

Finanse w cyklu koniunkturalnym w Polsce

!
0 Ratings
!Paperback
!
Want to Read
!
Reading
!
Read
!
INFO
!
MOJOS
!
REVIEWS
SUMMARY
Ksiazke poswiecono analizie zmian sytuacji finansowej przedsiebiorstw i sektora publicznego (rzadowego, samorzadowego i ubezpieczen spolecznych) w odpowiedzi na wahania koniunktury gospodarczej w Polsce w latach 2001-2015. Bazujac na wprowadzeniu teoretycznym do badanych w kazdym z rozdzialow obszarow, autorzy ocenili zmiany sytuacji finansowej sektora przedsiebiorstw i sektora finansow publicznych, z podzialem na sektor rzadowy, ubezpieczenia spoleczne, sektor samorzadowy. W ramach analizy uwzgledniono zwiazki (korelacje) podstawowych zrodel dochodow (przychodow) i wydatkow (kosztow) ze zmianami koniunktury gospodarczej. Poza wplywem koniunktury na sytuacje finansowa przedsiebiorstw i sektora publicznego w publikacji zaprezentowano: - ocene zmian kondycji finansowej sektora przedsiebiorstw na podstawie analizy wskaznikowej, - analize struktury i dynamiki aktywow przedsiebiorstw, zrodel finansowania, wynikow finansowych oraz ich kosztowych i przychodowych determinant, - analize zmian struktury dochodow i wydatkow sektora rzadowego i ich wplywu na system ubezpieczen spolecznych, - ocene charakteru polityki fiskalnej prowadzonej przez sektor publiczny, - ocene roli samorzadu terytorialnego w systemie finansow publicznych, z uwzglednieniem porownan miedzynarodowych, - analize zmian struktury dochodow i wydatkow sektora samorzadowego. Tresci zawarte w monografii pozwalaja na ocene funkcjonowania sektora publicznego oraz komercyjnego w Polsce w latach 2001-2015 w kontekscie zmian gospodarczych i moga byc wykorzystane zarowno jako material analityczno-poznawczy, jak i dydaktyczny. Autorzy oddajac opracowanie w rece czytelnikow zywia przekonanie, ze jego lektura wzbogaci ich wiedze z zakresu ekonomii oraz finansow w gospodarce rynkowej w ujeciu teoretycznym i praktycznym.
AUTHOR BIO
No Bio Available

BOOK DETAILS

PUBLISHER
EDITION
01.01.2018
TYPE
Paperback
ISBN
9788381020503
LANGUAGE
Polish
PAGES
192
KEYWORDS
MOJOS
!
Does this book have mojo?
Let others know why they should read it!
REVIEWS
!
Be the first to write a review!
This might be a once in a lifetime opportunity ;)
German
  
English
mojoreads Instamojoreads Twittermojoreads Facebook