mojoreads
Community
!
Governance pa svenska
Stig Montin, Gun Hedlund

Governance pa svenska

!
0 Ratings
!Paperback
!
Want to Read
!
Reading
!
Read
!
INFO
!
MOJOS
!
REVIEWS
SUMMARY
I internationell forskning om statlig styrning talas det ofta om en foraendring "from government to governance". Pa svenska kan det uttryckas som "fran centralstyrning till interaktiv samhaellsstyrning". I allmaenna ordalag handlar det om att det utvecklas nya former av oemsesidigt samspel mellan olika samhaellsaktoerer för att oeka den offentliga politikens foermaga. Det handlar da om att hantera och loesa samtida samhaellsproblem. Den internationella styrningslitteraturen inom statskunskap och foervaltningsforskning har under de senaste decennierna orienterats allt mer mot studier av komplex och interaktiv samhaellsstyr­ning. Med komplex avses i detta sammanhang att manga olika aktoerer och intressen är inblandade, naetverk bildas, kontakter och initiativ korsar varandra. Eftersom den oevergripande foeraendrings­tesen har sitt ursprung och sin empiriska förankring i politiska samhällen som skiljer sig från det svenska, finns det starka skael att undersoeka vad som haender naer vi testar denna tes inom olika politikomraden i en svensk miljoe. Den oevergripande fragan som denna bok behandlar är saledes foeljande: I vilken man och pa vilket saett har det utvecklats nya former av statlig styrning? Fem politik­omraden behandlas: internationell utvecklingspolitik, kvinno­fridspolitik, skogs­politik, stadspolitik, demokratipolitik samt folkhaelsopolitik.
AUTHOR BIO
aer professor i statskunskap. Montin är foerestandare för forskarskolan Offentlig foervaltning i utveckling som är ett samarrangemang mellan Oerebro kommun och Oerebro universitet. Han aer medlem i Centrum för urbana och regionala studier, Oerebro universitet.

BOOK DETAILS

EDITION
01.09.2009
TYPE
Paperback
ISBN
9789173350211
LANGUAGE
Swedish
PAGES
212
KEYWORDS
MOJOS
!
Does this book have mojo?
Let others know why they should read it!
REVIEWS
!
Be the first to write a review!
This might be a once in a lifetime opportunity ;)
German
  
English
mojoreads Instamojoreads Twittermojoreads Facebook