mojoreads
Community
Idioter Foeder Idioter
Niklas Hageback

Idioter Foeder Idioter

!
0 Ratings
!Paperback
!
Want to Read
!
Reading
!
Read
!
INFO
!
MOJOS
!
REVIEWS
SUMMARY
Det är med en högst provocerande titel som författaren presenterar en högaktuell bok av största vikt för att förstå samhällsutvecklingen i framförallt västvärlden. I Idioter föder idioter redovisar Niklas Hageback eugenikens historia, och hur det "som aldrig får hända igen" i verkligheten sker i en allt högre takt nu än då, genom en alltmer utvecklad fosterdiagnostik och abort. Tekniken och metoderna uppskattas generellt av föräldrar med argument om att inte få barn med svåra handikapp, och i boken redogör Hageback även för de samhällsekonomiska incitament som finns för utvecklingen i en fortsatt implicit eugenisk utveckling. I boken diskuteras ämnena och utvecklingen objektivt i frågor som annars ofta är mycket emotionellt laddade, och i många fall tystats ner helt, trots att dess inverkan på samhället är betydande, om inte avgörande. Genom boken refereras också fortlöpande den senaste forskningen inom respektive område som diskuteras, och omfattande litteratur- och källhänvisningar redovisas i varje kapitel. Hageback går igenom vad forskningen kommit fram till vad gäller generell intelligens, uppmätt som IQ, och redovisar hur denna vid olika nivåer och vid förändringar av ett lands genomsnittliga IQ-nivå korrelerar med BNP per capita, arbetslöshet, välfärd, hälsovård och kriminalitet. Han redovisar för hur kognitivt mindre krävande arbeten automatiseras i allt högre grad, och diskuterar inverkan av detta såväl när det gäller samhällsekonomiska aspekter, som demografiska följder. Han visar hur det idag sker en allt större uppdelning mellan grupper som i allt högre utsträckning kan särskiljas utifrån IQ-nivå. Så som samhället ser ut idag går det att förvänta sig en fortsatt utveckling där dessa lever, umgås och skaffar barn inom respektive grupp, och också skaffar varierande antal barn beroende på de ekonomiska förutsättningar som påverkas utifrån viken välfärd landet har ekonomi till. Hur påverkar det samhället att "idioter föder idioter"? Författaren analyserar även hur tidigare samhällen och civilisationer kollapsat och väger in återkommande demografiska faktorer såsom påverkan från en kraftig migration och födelsetal för grupper med olika kognitiva förutsättningar. Slutligen sammanfattas diskussionen och författaren lägger fram en öppen frågeställning om huruvida vi just nu är under en utveckling från Homo sapiens sapiens till Homo economicus. Något framtiden kommer att utvisa…
AUTHOR BIO
Niklas Hagebacks inriktning är beteende- och kognitiv psykologi och han investerar i och leder utvecklingen av en rad start-up företag med fokus på att utveckla applikationer inom Artificiell Intelligens. Han har lång erfarenhet från den finansiella sektorn och har arbetat på ledande investmentbanker och konsultbolag, som Deutsch Bank, KPMG och Goldman Sachs, där ansvarat på regional nivå, både i Europa och Asien, över riskhanterings- och projektstyrningsgrupperna. 2014 publicerade han bestsellern The Mystery of Market Movements: An Archetypal Approach to Investment Forecasting and Modelling (Bloomberg Press) där en psykoanalytisk modell presenteras för att prognosticera finansiella trender och bubblor på kapitalmarknaden. 2017 publicerade han The Virtual Mind: Designing the Logic to Approximate Human Thinking (Chapman & Hall CRC), som redogör för en tvärvetenskaplig ansats att modellera människans psyke samt introducera ett utkast för att utveckla hårdvara som kan producera mänskliga tankemönster. Genom sin blogg kommentar han ofta aktuella ekonomiska- och politiska angelägenheter. Niklas Hageback har en ekonomiexamen från Uppsala Universitet.

BOOK DETAILS

PUBLISHER
EDITION
25.06.2018
TYPE
Paperback
ISBN
9789188667557
LANGUAGE
Swedish
PAGES
-
KEYWORDS
MOJOS
!
Does this book have mojo?
Let others know why they should read it!
REVIEWS
!
Be the first to write a review!
This might be a once in a lifetime opportunity ;)
German
  
English
mojoreads Instamojoreads Twittermojoreads Facebook