INFO
REVIEWS
HIGHLIGHTS
DISCUSSIONS
SUMMARY
„Hexa” przeznaczona jest dla czytelników lubi?cych zagadki, tajemnice i zaskakuj?ce wydarzenia. Jest to powie?? kryminalna, w której przeplataj? si? w?tki o ró?nej tematyce.Rok 1987. W Krakowie powieszony zostaje Micha? Karpi?ski, m?ody ?o?nierz oskar?ony o zamordowanie rok wcze?niej w Nowej Rudzie 20-letniej Cyntii ?uskowskiej. Czy s?usznie?Niemal ?wier? wieku pó?niej Andrzej Karpi?ski, ojciec Micha?a, wygrywa znaczn? sum? na loterii i postanawia wynaj?? detektywa, który oczy?ci pami?? jego syna. Dardiusz Wicher pocz?tkowo wcale nie chce podj?? si? tego zadania. Zmienia jednak zdanie i próbuje posk?ada? w ca?o?? strz?py informacji. Musi zmierzy? si? nie tylko z fatalnie napisanym artyku?em prasowym i jeszcze gorszym listem mi?osnym, ale tak?e z córk? i matk? zamordowanej, dwiema kobietami o nies?ychanie silnej osobowo?ci. Patriarchalny konserwatyzm Dardiusza zostaje wystawiony na bolesn? prób?, a Andrzej Karpi?ski domaga si? wyników, podwa?aj?c przy tym zasadno?? kary ?mierci, której Wicher usi?uje broni?.Oprócz tego Czytelnik jest ?wiadkiem politycznego sporu wolnorynkowca Wichra z socjalist? Karpi?skim, enigmatycznych rozmów telefonicznych dwóch tajemniczych m??czyzn, a tak?e w?tku romantycznego, którego zako?czenie okazuje si? równie zaskakuj?ce, co rozwi?zanie zagadki kryminalnej.
BOOK DETAILS
PUBLISHER
-
EDITION
© 2013
TYPE
eBook
ISBN
9788363548216
LANGUAGE
-
PAGES
-
KEYWORDS
REVIEWS
There have been no reviews for this book yet...
Be the first one to write a review!
HIGHLIGHTS
There have been no highlights in this book yet...
Start reading and highlighting your favourite parts now!

DISCUSSIONS

There have been no discussions in this book yet...
Start reading and making comments to start a discussion!