Jerzy Jakubczyc

International Finance with a focus on currency markets

FinancesBusiness ManagementEducation
0 Ratings
INFO
REVIEWS
SUMMARY
Ksiazka jest podrecznikiem akademickim do przedmiotow traktujacych o kursach na rynkach walutowych. Przedstawiono problematyke: rynku forex; kontraktow forward, futures oraz swap; poslugiwania sie opcja europejska oraz opcja amerykanska. W ksiazce uwzgledniono takze watek teoretyczny, ukierunkowany na poznanie determinantow kursu walutowego, czyli rodzimej ceny waluty obcej. Omowiono: teorie przewagi komparatywnej, w wersji barterowej oraz w wersji walutowej; teorie parytetu sily nabywczej, w wersji statycznej oraz w wersji dynamicznej; mikroekonomiczna teorie podazy i popytu; makroekonomiczna teorie podazy i popytu, wsparta bilansem platniczym. Atutem ksiazki sa liczne przyklady wzbogacone ilustracjami. Na uwage zasluguje nowatorska wizualizacja walutowej opcji amerykanskiej w postaci obrazow perspektywicznych. Prof. dr hab. Jerzy Jakubczyc pracuje jako profesor zwyczajny w Instytucie Nauk Ekonomicznych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wroclawskiego. Jest autorem ksiazek z dziedziny finansow oraz ekonometrii. Wykladal w Akademii Ekonomicznej we Wroclawiu oraz na Uniwersytecie Naukowo-Technicznym w Oranie. Doradzal koncernowi energetycznemu ESKOM z Republiki Poludniowej Afryki w zakresie zarzadzania zasobami wody.
BOOK DETAILS
EDITION
© 2016
TYPE
Paperback
ISBN
9788322935026
LANGUAGE
Polish
PAGES
276
KEYWORDS
REVIEWS
There have been no reviews for this book yet...
Be the first one to write a review!