!
Io. Baptistæ Montani Medici Veronensis
Giovanni Battista Da Monte

Io. Baptistæ Montani Medici Veronensis

!
0 Ratings
!Paperback
!
Want to Read
!
Reading
!
Read
!
INFO
!
MOJOS
!
REVIEWS
SUMMARY
Excerpt from Io. Baptistæ Montani Medici Veronensis: Explicatio Eorum, Quae Pertinent, Tum Ad Qualitates Simplicium Medicamentorum, Tum Ad Eorundem Compositionem Quantum utz'litatz's inde ccpzficnt,qui am wdlccEUR opc: ram nauant:zd enim utilcfuturum/fierajfim tum illis', qui medzcin4mfacmnt,in qua/zepùfimx nona media:. Menta parare efi,tum etiam ad ea intelligendct nor; [mmm condux:¿èt,quxà Dio/cortde ut'ro multa; A i i madro dtgue T beopbrafìo Pb:lofopbo del cogmt10ue plantarum,atq; etiam ad per cipieudu,qmg u Galeno medico de facultutibzu/împli: tium mcdic4utmtorum,@ dc compoueudorum med zc4 mentorum ratione tradzt4fuere: ea enim emma ad ba'c purtem medicina? Que cpxpyocxélrmu' grucis appella: tur attinentiu à prifcis illis authoribus ita fueruut tra &ata,tit uix u doc'fzfìimv: etiam uirìs iufignite in bac arte co gno/'amtur 'si ergo cos,qui in bac medi; cine parte aliquid adiumentz kominibus a¿èrre s'ìuduc runt coleudos ql]? Ducimus, Monta: num certe plurunum omnes &udiofi bouurum artium (5' admirubuntur,w' colcnt,cò quod decreta i¿a propo ]uefit,zy ueluti quo/blum commentario: iucboaucrit,at gue ita incbouuerit,utjî perficcre licuj]èt( non enim ii cuit illi acerba morte prxrcpto) profitfio quod ad bum: medica f4cult4tis partem ]}eifut, nihil poj]'et quo guàm defideraririam ucro quae ad artem defiillundi,at que/um: cx medicdmcntis exprimendi pertiucnt opus medici/; apprime utile necc/îarium eorum ommum mdxmum ¿cimus iu¿uram terum quis ab ipfo ac da re imboatafucrunt,0 calamo ci me cxcept4 do gum tu omni4 apud me retinui tanti/fier dum/bn? Nafius [iun Aloy/îum Anguill un um uirum in materia merita: no mediocritcr uer/zztum,cuuu ope f4&um cs'ì,ut mtio nè' qu4ndj/ìuz a]]ècutus non uulgu rem upplicundz Imc wu'uvrjàliu prwccpt4 ad cu qu: parti culatiuz ab auto: ribzu caz/eriptu /ìuzt:isruim omuqm opzmm d edit, ut ammomni [tudi o opera ac diiigrztiam adiuuaretf in qua: re quantum proficerim aliorum fit iud:czum id certo [ao nec mzbi uoluntatem defu:j]% neque Aloyfio 'pert= tiamzltaque ubi boe meum confilium cj uiam promo,: uendi &udia mediana plurz'misfamzliaribus tum Ger: manis,tum Polonis expofuzf¿zm,id prater meam opinio nem contigit,quòd ca'perunt miki non modo fuadere, uerum potius urgere,ut in publicum ederem bac deere ta per panca montanueam aero rationem afferebant, quod qui de nzedzcamentif do&rinam profitentur nui: lam nzetbodum nullam artem excogztarunt,fed bic fiona: fabulaa aniies narrant non intel]: gentes de fententia Galeni omnem artem docendam ordine quodam ex cohec'hone praceptionum multaram ad u: fiumfinem tendentzum bac enim uera es't docendi me: tbodus,qua pri/'a medici pbilofiapbi uti confueuc funi: Qui enim ab bac uia declmarunt bi fibi memo: ri am patina quand am,et bi&oriam compararunt,qucìm fcientzamzfape man in rebm ualde aperti: cacutiunt, ut pote qui in med:camentorum examine plerunque pro petrofelino oreafilinum aeapiant, pro iridis una ¿>et1e alteram, profcammonio conuoluulum uulga: tum Quantum nero errent in medicamentis i'ndicans du,uerbzcaufa,mr ruiam aliquifcribant coitum minue re,alzqui nero augere affirment,laiiucam dere, (53 [teiere ma gis men/25 non di curfuj'a'pianz longiorent pondera,ep' menfuraa,ey propora tione5,ueluti qualia cum qualibua,quanta cum quanti5. About the Publisher Forgotten Books publishes hundreds of thousands of rare and classic books. Find more at www.forgottenbooks.com

BOOK DETAILS

EDITION
© 2018
TYPE
Paperback
ISBN
9780666725585
LANGUAGE
Latin
PAGES
134
KEYWORDS
MOJOS
!
Does this book have mojo?
Let others know why they should read it!
REVIEWS
!
Be the first to write a review!
This might be a once in a lifetime opportunity ;)

mojoreads

log.os GmbH & Co. KG

Dudenstraße 10

10965 Berlin


log.os India Private Limited

301, CScape Building, Pandurangapuram, HPCL Colony

Visakhapatnam, Andhra Pradesh - 530003, India.

+91-6302521306 | content-india@mojoreads.com


© 2019 mojoreads

Select Language :   
Select Language
English