mojoreads
Community
Janasz, W: Innowacje w strategii rozwoju organizacji w Unii

Janasz, W: Innowacje w strategii rozwoju organizacji w Unii

!
0 Ratings
!Paperback
!
Want to Read
!
Reading
!
Read
!
INFO
!
MOJOS
!
REVIEWS
SUMMARY
Praca jest wnikliwym i wartosciowym studium ukazujacym istote procesow innowa­cyjnych, sens aktywnosci badawczo-rozwojowej organizacji oraz uwarunkowania tych dzialan i procesow. Omawiane zagadnienia odnosza sie do tych sfer dzialalnosci go­spodarczej i intelektualnej, bez poprawy ktorych nie jest mozliwy wzrost efektywnosci gospodarowania w organizacjach. Ramy poznawcze publikacji wyznaczaja nastepujace stwierdzenia: 1) aktywnosc innowacyjna organizacji nalezy do najwazniejszych wymogow wspol­czesnej gospodarki, 2) innowacje i dyfuzja innowacji stanowia glowne czynniki rozwoju cywilizacyjnego, 3) globalizacja procesow gospodarczych wzmaga zjawiska konkurencji, a zapotrzebo­wanie na innowacyjne zachowania przedsiebiorstw zalezy od stopnia aktywnosci badawczo-rozwojowej oraz tempa dyfuzji innowacji.
AUTHOR BIO
No Bio Available

BOOK DETAILS

PUBLISHER
EDITION
20.06.2019
TYPE
Paperback
ISBN
9788372519788
LANGUAGE
-
PAGES
-
KEYWORDS
MOJOS
!
Does this book have mojo?
Let others know why they should read it!
REVIEWS
!
Be the first to write a review!
This might be a once in a lifetime opportunity ;)
German
  
English
mojoreads Instamojoreads Twittermojoreads Facebook