mojoreads
Community
Kémiai reakcióban képzodo felületi formák és köztitermékek vizsgálata
Tímea Süli-Zakar

Kémiai reakcióban képzodo felületi formák és köztitermékek vizsgálata

Chemie
!
0 Ratings
!Paperback
!
Want to Read
!
Reading
!
Read
!
INFO
!
MOJOS
!
REVIEWS
SUMMARY
A népességnövekedés, az emberi- és ipari tevékenység hatására rohamosan no a légkörbe kerülo üvegházhatású gázok mennyisége. Ezek a gázok nemcsak egészségkárosító hatásúak, de közvetve hozzájárulnak a globális felmelegedéshez. Az utóbbi években világszerte nagy figyelem fordítódik a környezet szennyezodésének megakadályozására. A környezetvédelem egyik legfontosabb területe a levegoszennyezodés csökkentése. A kémiai üzemek és az autók által kibocsátott mérgezo anyagok eltávolításában nagy szerepet kap a keletkezett termékek katalitikus úton történo átalakítása. A reakciókban fontos szerepet játszó, a katalizátor felületén lévo adszorpciós formák és/vagy a reakció köztitermékei korábban csak közvetett módon, a teljes reakció kinetikája, vagy izotópcserés vizsgálatok révén váltak ismerté. Az infravörös tartományban végzett vibrációs spektroszkópiai vizsgálatok azonban közvetlen bizonyítékot szolgáltatnak az adszorbeált formák szerkezetét illetoen. Az infravörös spektroszkópia könnyen kezelhetosége, olcsósága miatt az egyik leghatékonyabb felületvizsgálati módszerré fejlodött, így vált a felületi formák kimutatásának leggyakrabban használt módszerévé.
AUTHOR BIO
Süli-Zakar Tímea magyar vegyész, 1977-ben született. A szegedi egyetemen kémia-környezettanból eloször tanári diplomát, majd Ph.D fokozatot szerzett és környezetgazdálkodási mérnökként továbbképezte magát.Tudományterülete a felületkémia, gázfázisok adszorpciója különbözo katalizátorfelületeken. Jelenleg a SZTE Mezogazdasági Karán oktat, kutat.

BOOK DETAILS

PUBLISHER
EDITION
04.09.2016
TYPE
Paperback
ISBN
9783330713598
LANGUAGE
Hungarian
PAGES
120
KEYWORDS
MOJOS
!
Does this book have mojo?
Let others know why they should read it!
REVIEWS
!
Be the first to write a review!
This might be a once in a lifetime opportunity ;)
German
  
English
mojoreads Instamojoreads Twittermojoreads Facebook