mojoreads
Community
Krzywda, J: Terminologia jezyka prawnego i strategie transla

Krzywda, J: Terminologia jezyka prawnego i strategie transla

!
0 Ratings
!Paperback
!
Want to Read
!
Reading
!
Read
!
INFO
!
MOJOS
!
REVIEWS
SUMMARY
Tematem ksiazki jest tlumaczenie prawnicze. Autorka omawia najwazniejsze problemy zwiazane z tym typem tlumaczenia, poczawszy od zagadnienia nieprzekladalnosci, poprzez ekwiwalencje, a skonczywszy na kwestiach strategii translatorskich czy falszywych przyjaciol tlumacza. Szczegolowo analizuje zagadnienia tlumaczenia prawniczego, reprezentujac przy tym poglad, ze przeklad terminologii prawnej jest uzalezniony od stopnia przystawalnosci systemow prawnych, w ktorych obrebie dokonuje sie transfer. Tym samym umiejscawia ona przeklad prawniczy w kontekscie teorii pojmujacych przeklad jako posredniczenie miedzy kulturami. Rozwazania te stanowia podbudowe analizy przekladu terminologii z zakresu prawa spolek handlowych z jezyka polskiego na jezyk niemiecki, ktora pozwolila na zdefiniowanie dwoch strategii tlumaczenia terminologii prawnej: kulturowej i jezykowej. W ostatniej czesci pracy autorka rozstrzyga, ktora z tych dwoch strategii dominowala w tlumaczeniu terminologii ksh na jezyk niemiecki. Niniejsza monografia jest obszernym studium teoretycznych problemow tlumaczenia tekstow specjalistycznych i obrazuje niektore z nich na przykladzie terminologii zaczerpnietej z tekstow tlumaczen polskiego kodeksu spolek handlowych na jezyk niemiecki. Z uznaniem nalezy podkreslic, ze praca jest wielowatkowa: Autorka zajmuje sie nie tylko terminami w wyodrebnionym korpusie analizy, lecz takze terminologia (terminoznawstwem, teoria i definicja terminu), zagadnieniem faux amis, a w zwiazku z tym pojeciami homonimii, polisemii, tautonimii, hiponimii i heteronimii, teoria tlumaczenia, tlumaczeniem tekstow prawniczych i prawnych, jezykami specjalistycznymi, jezykiem prawa, pytaniem o przetlumaczalnosc/nieprzetlumaczalnosc tekstu, czyli niemal caloscia problematyki stanowiacej solidna teoretyczna podstawe analizy terminologicznej. Z recenzji dr hab. Slawomiry Kalety-Wojtasik
AUTHOR BIO
No Bio Available

BOOK DETAILS

EDITION
20.06.2019
TYPE
Paperback
ISBN
9788323337423
LANGUAGE
-
PAGES
-
KEYWORDS
MOJOS
!
Does this book have mojo?
Let others know why they should read it!
REVIEWS
!
Be the first to write a review!
This might be a once in a lifetime opportunity ;)
German
  
English
mojoreads Instamojoreads Twittermojoreads Facebook