mojoreads
Community
Nordisk Socialrättslig Tidskrift 13-14, 2016

Nordisk Socialrättslig Tidskrift 13-14, 2016

Recht
!
0 Ratings
!Paperback
!
Want to Read
!
Reading
!
Read
!
INFO
!
MOJOS
!
REVIEWS
SUMMARY
Dubbelnumret inleds med en artikel skriven av Lotta Vahlne Wester­häll på temat samverkan mellan psykiatri och socialtjänst. Även de följande artiklarna, författade av jur. dr Kavot Zillén och adjunkt Søren Birkeland, behandlar social- och medicinrättsliga spörsmål. Kavot Zillén lyfter i sin artikel fram problematiken kring samvetsklausuler för hälso- och sjukvårdspersonal och Birkeland fokuserar på ansvarsfrågor för desamma. Därefter följer en artikel författad av Laurits Ketschers på temat sociala mänskliga rättigheters betydelse och status i nationell rätt. En nyhet är att redaktörerna fört in en ny avdelning med rubriken "Socialrätt i högsta instans". Tanken med detta är möjliggöra för kortare bidrag som tar sikte på aktuella avgöranden i de nordiska högsta instanserna, men också de europeiska fora som dömer i och beslutar om socialrättsliga frågor. De tre sista bidragen behandlar aktuella avgöranden i högsta instans då juristen Sara Larsson bidragit med en rättsfallskommentar av HFD 2014 ref. 5, jur. dr Moa Kindström Dahlin analyserat Högsta förvaltningsdomstolens avgörande i HFD ref. 64 och doktoranden Maria Refors Legge kommenterar Högsta domstolens dom den 16 juni 2016 i mål nr T 2194-15.
AUTHOR BIO
No Bio Available

BOOK DETAILS

EDITION
21.11.2016
TYPE
Paperback
ISBN
9789173350532
LANGUAGE
Swedish
PAGES
140
KEYWORDS
MOJOS
!
Does this book have mojo?
Let others know why they should read it!
REVIEWS
!
Be the first to write a review!
This might be a once in a lifetime opportunity ;)
German
  
English
mojoreads Instamojoreads Twittermojoreads Facebook