mojoreads
Community
Nordisk Socialrättslig Tidskrift 17-18 2018

Nordisk Socialrättslig Tidskrift 17-18 2018

Recht
!
0 Ratings
!Paperback
!
Want to Read
!
Reading
!
Read
!
INFO
!
MOJOS
!
REVIEWS
SUMMARY
Hjemmehjelp i et likestilling- og diskrimineringsperspektiv Ida Gundersby Rognlien Olika rättsliga rum för en skälig levnadsnivå? - En rättskartografisk analys av SoL och LMA i domstolspraktiken Pia Kjellbom och Anna Lundberg Hvem er mor til Marcus? - Retlige og kulturelle konstitueringer af slægtskab Kent Kristensen, Frank Høgholm Pedersen, Michael Nebeling Petersen, Charlotte Kroløkke, Tine Tjørnehøj-Thomsen, Karen Hvidtfeldt, Matilde Lykkebo Petersen og Jens Fedder Anhöriga till brukare i kläm - Hur brukares rättigheter blir anhörigas skyldigheter Eva Schömer Risk- och händelseanalyser på arbetsmiljö- respektive hälso- och sjukvårdsområdena - en jämförelse av preventionsarbetet Lotta Vahlne Westerhäll TFA2018.81 Adoption uden samtykke fra forældre tilladt Caroline Adolphsen Om socialnämndens olika roller som biståndsgivare och hyresvärd - En kommentar till JO:s beslut den 18 maj 2017, dnr 416-2016 Tim Holappa En "venlighedsindlæggelse" - Dansk højesteretsdom om ret til hospitalsbehandling i velfærdsstaten Kirsten Ketscher Straffbare unnlatelser av oppfølgning av en pasient i sykehus - Kommentar til en ny dom fra dansk høyesterett 28. mars 2018 (Sag 225/2017) Anne Kjersti Befring
AUTHOR BIO
No Bio Available

BOOK DETAILS

EDITION
21.08.2018
TYPE
Paperback
ISBN
9789185333905
LANGUAGE
Swedish
PAGES
232
KEYWORDS
MOJOS
!
Does this book have mojo?
Let others know why they should read it!
REVIEWS
!
Be the first to write a review!
This might be a once in a lifetime opportunity ;)
German
  
English
mojoreads Instamojoreads Twittermojoreads Facebook