mojoreads
Community
Nybyggnaden av det tyska riket
Oswald Spengler

Nybyggnaden av det tyska riket

Geschichte
!
0 Ratings
!Hardcover
!
Want to Read
!
Reading
!
Read
!
INFO
!
MOJOS
!
REVIEWS
SUMMARY
I förordet till denna originalöversättning av Oswald Spenglers Neubau des deutschen Reiches skriver Lars Holger Holm: "De problem Spengler brottades med var inte endast symptomatiska för det Tyskland som efter freden i Versailles genomgick en djupgående samhällskris; de speglar även vår tid och de dramatiska sociala omvälvningar vi i ögonblicket genomlever." Så kan också Spenglers idéer om en nydaning av 1924 års tyska samhälle läsas som både ett stycke historia och en tidlös betraktelse över de moderna staternas politiska problem. I Nybyggnaden av det tyska riket täcker Spengler in flera viktiga samhällsområden, alltifrån skattepolitik till utbildning och medborgerliga rättigheter. Hans analys och kritik inom samtliga dessa områden känns lika aktuella idag. Oswald Spengler (1880-1936), tysk historiker och filosof, var en av det tidiga 1900-talets mest inflytelserika tänkare. Han disputerade 1904 vid universitetet i Halle på en avhandling om Herakleitos filosofi, men lämnade den akademiska banan och blev gymnasielärare i Hamburg. Efter att ha erhållit ett mindre arv efter sin mor 1911, slutade Spengler undervisa, flyttade till München och påbörjade en bana som fri skribent. Sitt genombrott fick han 1918 då den första volymen av hans magnum opus Västerlandets undergång kom ut på det anrika österrikiska förlaget Wilhelm Braumüller. I Västerlandets undergång presenterade Spengler hypotesen att civilisationer inte utvecklas linjärt, utan cykliskt, och föds, blomstrar och dör på ett sätt som påminner om ett levande väsen. Spengler menade att den västerländska civilisationen befinner sig i sin sista, nedåtgående fas, och är på väg att slockna ut. Västerlandets undergång blev en storsäljare och väckte livlig debatt bland akademiker och kulturpersonligheter över hela världen. Succén med Västerlandets undergång gjorde Spengler till en celebritet. Han blev en av de tongivande gestalterna inom den så kallade "konservativa revolutionen" - en idéströmning i mellankrigstidens Tyskland syftande till att återuppbygga landet på nationalistisk och konservativ grund efter det förlorade världskriget och kejsardömets fall. Efter att nationalsocialisterna kom till makten marginaliserades Spengler alltmer. Hans sista bok Avgörande år som kom ut 1933 förbjöds av censuren eftersom Spengler kritiserade den nationalsocialistiska ideologin på flera punkter. Tre år senare drabbades Spengler av en hjärtattack och avled i sitt hem i München. "'Folkets rättigheter' är löjliga så länge man föreställer sig dem som friheten att låta sig fördärvas av partier."¿-¿sid. 32 "Till grund för den germanska livskänslan ligger omvänt frihetsidén. Germanen vill riva de skrankor som står hindrande i vägen för hans inre gestalt och dess utåtriktade verkan. Han känner sig fri gentemot hela omvärlden, som personlighet, som man, var och en för sig, på samma sätt som han såsom troende kristen, bedjande eller botgörande, står ensam inför sin gud."¿-¿sid. 70 "Men å andra sidan borde företagarens livsuppgift bära följande rubrik: Egendom förpliktar. Egendom¿-¿ordet fattat med hela den moraliska tyngden i den germanska livskänslan¿-¿förutsätter också ett slags socialism, ett preussiskt till skillnad från ett engelskt imperativ: Behandla din egendom som om den anförtrotts dig av folket."¿-¿sid. 109 "Ur friheten stammar även de germanska föreställningarna om familjen och staten, två sammanhang av inbördes relaterade rättigheter och skyldigheter vilka endast är tänkbara tillsammans i form av en levande helhet. Man kan beteckna dem som privat och offentlig rätt: de sammanhänger på så vis att familjen garanterar detta livs framtid genom släktets fortbestånd, medan staten politiskt skyddar och socialt understöder det."¿-¿sid. 70
AUTHOR BIO
No Bio Available

BOOK DETAILS

EDITION
27.10.2014
TYPE
Hardcover
ISBN
9781910524213
LANGUAGE
Swedish
PAGES
124
KEYWORDS
MOJOS
!
Does this book have mojo?
Let others know why they should read it!
REVIEWS
!
Be the first to write a review!
This might be a once in a lifetime opportunity ;)
German
  
English
mojoreads Instamojoreads Twittermojoreads Facebook