Iwona Janowska, Przemyslaw E. Gebal

O lepsze jutro studiow polonistycznych w swiecie

ArtsLanguagesEducation
0 Ratings
INFO
REVIEWS
SUMMARY
Niniejszy tom zawiera referaty (...) poswiecone glottodydaktyce polonistycznej sensu stricto, czyli teoretycznym, programowym i praktycznym aspektom nauczania polszczyzny jako jezyka drugiego i obcego. Stanowia one swoista wizytowke wspolczesnej mysli glottodydaktycznej, obecnej w rozwazaniach polskich i zagranicznych (...) Wnosza istotny glos w dyskusje na temat obecnego miejsca i postulowanego rozwoju glottodydaktyki polonistycznej, sygnalizujac potrzeby badawcze, prowadzone kierunki badan, wykorzystywane podejscia metodologiczne oraz kreslac perspektywy na przyszlosc. (...) Poklosie (...) konferencji w postaci tego opracowania stanowi istotny wklad w realizacje celu wymienionego w tytule tomu. Tylko przemyslany rozwoj glottodydaktyki polonistycznej jest w stanie zapewnic rozwoj studiow polonistycznych w swiecie, ktorych podstawa jest i zawsze bedzie skuteczne nauczanie i uczenie sie jezyka polskiego. Przemyslaw E. Gebal, Iwona Jankowska Wprowadzenie (fragment)
BOOK DETAILS
EDITION
© 2016
TYPE
Paperback
ISBN
9788376387468
LANGUAGE
Polish
PAGES
374
KEYWORDS
REVIEWS
There have been no reviews for this book yet...
Be the first one to write a review!