Odnawialne zrodla energii w Polsce

HistoryTechnicsLawEducation
0 Ratings
Want to Read
Reading
Read
INFO
MOJOS
REVIEWS
SUMMARY
Ksiazka Odnawialne zrodla energii w Polsce wybrane problemy bezpieczenstwa, polityki i administracji jest pionierska praca na rynku polskim dotyczaca rozwoju energetyki odnawialnej. Do podjecia tego wyzwania naukowego i intelektualnego sklonila autorow obserwacja, z jednej strony, europejskich i swiatowych trendow w zakresie wykorzystania odnawialnych zrodel energii (OZE), wskazujacych na dynamiczny rozwoj branzy energetyki odnawialnej, z drugiej strony, powolnego adaptowania sie Polski do zachodzacych w tym obszarze zmian. Koncepcja badan obejmuje interdyscyplinarna analize zagadnienia rozwoju OZE w Polsce, tj. z perspektywy ekonomicznej, politologicznej, technologicznej i spolecznej. Analizowane sa zarowno bariery rozwoju branzy OZE w kraju opierajacym swa energetyke na paliwach kopalnych i prezentujacym tradycyjne podejscie do bezpieczenstwa energetycznego, jak i wyzwania i szanse zwiazane z szerszym wykorzystaniem OZE w polskim sektorze energetycznym. Majac na wzgledzie interdyscyplinarny charakter badan, do udzialu w projekcie badawczym zaproszono zarowno naukowcow, jak rowniez przedstawicieli biznesu i organizacji pozarzadowych. W ramach realizacji projektu 28 kwietnia 2013 roku na Uniwersytecie Warszawskim odbyla sie konferencja naukowa na temat Odnawialne zrodla energii w Polsce. Bezpieczenstwo - Ekonomia - Technologia - Spoleczenstwo. Stanowila ona istotny element projektu, umozliwiajacy przedstawienie czastkowych wynikow badan prowadzonych przez zespol oraz poddanie ich pod szersza dyskusje i krytyke zarowno ze strony swiata nauki, biznesu, jak i polityki.
BOOK DETAILS
EDITION
© 2014
TYPE
Paperback
ISBN
9788371519925
LANGUAGE
Polish
PAGES
214
KEYWORDS
MOJOS
Is this book important to you?
Be the first to give mojo to it!
REVIEWS
There have been no reviews for this book yet...
Be the first one to write a review!