Odnawialne zrodla energii w Polsce

HistoryTechnicsLawEducation
0 Ratings
INFO
REVIEWS
SUMMARY
Ksiazka Odnawialne zrodla energii w Polsce wybrane problemy bezpieczenstwa, polityki i administracji jest pionierska praca na rynku polskim dotyczaca rozwoju energetyki odnawialnej. Do podjecia tego wyzwania naukowego i intelektualnego sklonila autorow obserwacja, z jednej strony, europejskich i swiatowych trendow w zakresie wykorzystania odnawialnych zrodel energii (OZE), wskazujacych na dynamiczny rozwoj branzy energetyki odnawialnej, z drugiej strony, powolnego adaptowania sie Polski do zachodzacych w tym obszarze zmian. Koncepcja badan obejmuje interdyscyplinarna analize zagadnienia rozwoju OZE w Polsce, tj. z perspektywy ekonomicznej, politologicznej, technologicznej i spolecznej. Analizowane sa zarowno bariery rozwoju branzy OZE w kraju opierajacym swa energetyke na paliwach kopalnych i prezentujacym tradycyjne podejscie do bezpieczenstwa energetycznego, jak i wyzwania i szanse zwiazane z szerszym wykorzystaniem OZE w polskim sektorze energetycznym. Majac na wzgledzie interdyscyplinarny charakter badan, do udzialu w projekcie badawczym zaproszono zarowno naukowcow, jak rowniez przedstawicieli biznesu i organizacji pozarzadowych. W ramach realizacji projektu 28 kwietnia 2013 roku na Uniwersytecie Warszawskim odbyla sie konferencja naukowa na temat Odnawialne zrodla energii w Polsce. Bezpieczenstwo - Ekonomia - Technologia - Spoleczenstwo. Stanowila ona istotny element projektu, umozliwiajacy przedstawienie czastkowych wynikow badan prowadzonych przez zespol oraz poddanie ich pod szersza dyskusje i krytyke zarowno ze strony swiata nauki, biznesu, jak i polityki.
BOOK DETAILS
EDITION
© 2014
TYPE
Paperback
ISBN
9788371519925
LANGUAGE
Polish
PAGES
214
KEYWORDS
REVIEWS
There have been no reviews for this book yet...
Be the first one to write a review!