mojoreads
Community
Podstawy organizacji i zarzadzania produkcja w przedsiebiorstwie
Andrzej Rogowski

Podstawy organizacji i zarzadzania produkcja w przedsiebiorstwie

!
0 Ratings
!Paperback
!
Want to Read
!
Reading
!
Read
!
INFO
!
MOJOS
!
REVIEWS
SUMMARY
Podrecznik dotyczy podstaw organizacji i zarzadzania produkcja w przedsiebiorstwie, jest to swoiste kompendium wiedzy na ten temat. Zakres przedmiotowy opracowania podzielony jest na piec rozdzialow: Wprowa­dzenie, Organizacja produkcji, Planowanie i sterowanie produkcja, Zarzadzanie produkcja, Ocena produktywnosci, poprzedzonych wstepem, calosc konczy wykaz literatury wykorzystanej. W pierwszym rozdziale dokonano wprowadzenia do organizacji i zarzadzania produkcja, koncentrujac sie na pojeciach podstawowych, a takze omowieniu systemow oraz procesow produkcyjnych i wytworczych. Rozdzial drugi obejmuje zagadnienia dotyczace organizacji produkcji, takie jak: parametry procesu produkcyjnego; typy, formy i odmiany organizacji pro­dukcji; przebiegi produkcji; zapasy produkcyjne; mozliwosci produkcyjne. Rozdzial trzeci dotyczy zagadnien planowania i sterowania produkcja wraz z omowieniem metod miedzykomorkowego i wewnatrzkomorkowego oraz nowoczesnych metod sterowania przeplywem produkcji. W czwartym rozdziale przedstawione zostaly poszczegolne funkcje kierownicze w zarzadzaniu produkcja, oraz metody i techniki organizacji i zarzadzania wykorzystywane do realizacji tych funkcji w praktyce. Zaprezentowano oryginalna metode doboru stylow kierowania w konkretnych sytu­acjach kierowniczych, ktora opracowal autor podrecznika. Ponadto odniesiono sie do zagadnienia znaczenia informacji w zarzadzaniu produkcja. Wresz­cie ostatni piaty rozdzial poswiecony zostal zagadnieniom oceny i poprawy produktywnosci systemow produkcyjnych.
AUTHOR BIO
No Bio Available

BOOK DETAILS

PUBLISHER
EDITION
01.01.2018
TYPE
Paperback
ISBN
9788381021296
LANGUAGE
Polish
PAGES
124
KEYWORDS
MOJOS
!
Does this book have mojo?
Let others know why they should read it!
REVIEWS
!
Be the first to write a review!
This might be a once in a lifetime opportunity ;)
German
  
English
mojoreads Instamojoreads Twittermojoreads Facebook