mojoreads
Community
Pozakodeksowe przestepstwa przeciwko zasobom przyrody i srodowisku

Pozakodeksowe przestepstwa przeciwko zasobom przyrody i srodowisku

Belongs to series
KOMENTARZE PROBLEMOWE LEX
!
0 Ratings
!Hardcover
!
Want to Read
!
Reading
!
Read
!
INFO
!
MOJOS
!
REVIEWS
SUMMARY
Publikacja jest kompleksowym opracowaniem problematyki pozakodeksowych przestepstw skierowanych przeciwko zasobom przyrody i srodowisku. Dokonano w niej analizy przestepstw stypizowanych w ustawach: - o ochronie przyrody, - o ochronie zwierzat, - o ochronie zdrowia zwierzat oraz zwalczaniu chorob zakaznych zwierzat, - o ochronie zwierzat wykorzystywanych dla celow naukowych lub edukacyjnych, - Prawo lowieckie, - o rybactwie srodladowym, - o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych, - o ochronie prawnej odmian roslin, - o lesnym materiale rozmnozeniowym, - Prawo geologiczne i gornicze, - Prawo wodne, z zasygnalizowaniem zmian wprowadzonych nowa ustawa z 20.07.2017 r., - o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu sciekow, - o substancjach zubozajacych warstwe ozonowa oraz o niektorych fluorowanych gazach cieplarnianych, - o zakazie stosowania wyrobow zawierajacych azbest. Autorzy omowili szczegolowo ustawowe znamiona przestepstw stypizowanych we wskazanych ustawach (z pominieciem wykroczen tam wystepujacych). Zwrocili tez uwage na zlozona problematyke zbiegu przepisow oraz kwestie wymiaru kary.
AUTHOR BIO
No Bio Available

BOOK DETAILS

EDITION
01.01.2017
TYPE
Hardcover
ISBN
9788381078375
LANGUAGE
Polish
PAGES
528
KEYWORDS
MOJOS
!
Does this book have mojo?
Let others know why they should read it!
REVIEWS
!
Be the first to write a review!
This might be a once in a lifetime opportunity ;)
German
  
English
mojoreads Instamojoreads Twittermojoreads Facebook