W. Honselaar, Alla Podgaevskaja, A. Podgaevskaja

Praktische grammatica van de Russische taal

0 Ratings
INFO
REVIEWS
SUMMARY
Deze geheel nieuwe grammatica - is een modern, overzichtelijk leerboek Russisch voor Nederlandstaligen; - vormt een systematische, wetenschappelijke maar concrete grammatica met meer aandacht voor regelmatigheden dan voor uitzonderingen; - biedt praktisch bruikbare hulp bij het correct schrijven en spreken van Russisch; - behandelt belangrijke onderwerpen die in andere grammatica's nauwelijks aan de orde komen, zoals partikels, woordvolgorde, uitspraak en spelling van buitenlandse namen, woordvorming, bezitsrelaties en verschillen tussen voor Nederlanders moeilijke woorden - is bruikbaar als overzichtsgrammatica voor beginners en als studieboek voor gevorderden.
BOOK DETAILS
EDITION
© 2007
TYPE
Hardcover
ISBN
9789061432753
LANGUAGE
Dutch; Flemish
PAGES
600
KEYWORDS
REVIEWS
There have been no reviews for this book yet...
Be the first one to write a review!