mojoreads
Community
Prawo handlowe Zbior przepisow 2017

Prawo handlowe Zbior przepisow 2017

Belongs to series
SERIA Z PARAGRAFEM
!
0 Ratings
!Paperback
!
Want to Read
!
Reading
!
Read
!
INFO
!
MOJOS
!
REVIEWS
SUMMARY
Stan prawny na 4 sierpnia 2017 r. Uwzglednia zmiany wchodzace w zycie z dniem: KODEKS SPOLEK HANDLOWYCH: 29 kwietnia 2017 r. - ustawa z 9 marca 2017 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektorych innych ustaw (Dz.U. poz. 791) 21 czerwca 2017 r. - ustawa z 11 maja 2017 r. o bieglych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. poz. 1089) 13 lipca 2017 r. - ustawa z 21 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy - Kodeks spolek handlowych, ustawy - Kodeks postepowania cywilnego oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Sadowym (Dz.U. poz. 1133) KRAJOWY REJESTR SADOWY: 31 marca 2017 r. - obwieszczenie Marszalka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 10 marca 2017 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o Krajowym Rejestrze Sadowym (Dz.U. poz. 700) 1 czerwca 2017 r. - ustawa z 2 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o nabywaniu nieruchomosci przez cudzoziemcow oraz niektorych innych ustaw (Dz.U. poz. 2175) 13 lipca 2017 r. - ustawa z 21 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy - Kodeks spolek handlowych, ustawy - Kodeks postepowania cywilnego oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Sadowym (Dz.U. poz. 1133) 1 stycznia 2018 r. - ustawa z 11 maja 2017 r. o bieglych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. poz. 1089) SWOBODA DZIALALNOSCI GOSPODARCZEJ: 1 stycznia 2017 r., 1 kwietnia 2017 r. - ustawa z 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektorych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiebiorcow (Dz.U. poz. 2255) 8 lutego 2017 r. - ustawa z 30 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o uslugach platniczych oraz niektorych innych ustaw (Dz.U. poz. 1997) 1 marca 2017 r. - ustawa z 16 listopada 2016 r. - Przepisy wprowadzajace ustawe o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. poz. 1948 ze zm.) 17 marca 2017 r. - ustawa z 26 stycznia 2017 r. o zmianie ustawy o swobodzie dzialalnosci gospodarczej (Dz.U. poz. 460) 22 lipca 2017 r. - ustawa z 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad posrednikami kredytu hipotecznego i agentami (Dz.U. poz. 819) PRAWO UPADLOSCIOWE: 1 marca 2017 r. - ustawa z 16 listopada 2016 r. - Przepisy wprowadzajace ustawe o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. poz. 1948 ze zm.) 29 kwietnia 2017 r. - ustawa z 9 marca 2017 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektorych innych ustaw (Dz.U. poz. 791)
AUTHOR BIO
No Bio Available

BOOK DETAILS

EDITION
01.01.2017
TYPE
Paperback
ISBN
9788381077965
LANGUAGE
Polish
PAGES
1440
KEYWORDS
MOJOS
!
Does this book have mojo?
Let others know why they should read it!
REVIEWS
!
Be the first to write a review!
This might be a once in a lifetime opportunity ;)
German
  
English
mojoreads Instamojoreads Twittermojoreads Facebook