mojoreads
Community
Przejecie i wycofanie z obrotu (delisting) zagranicznej spolki publicznej
Rafal Rzeszotarski

Przejecie i wycofanie z obrotu (delisting) zagranicznej spolki publicznej

!
0 Ratings
!Paperback
!
Want to Read
!
Reading
!
Read
!
INFO
!
MOJOS
!
REVIEWS
SUMMARY
Monografia poswiecona jest przede wszystkim tematyce przejecia zagranicznej spolki publicznej, tj. spolki publicznej (gieldowej) w rozumieniu prawa polskiego, ktorej siedziba znajduje sie za granica. Ponadto monografia omawia zagadnienie wycofania z obrotu (tzw. delisting) zagranicznej spolki publicznej, albowiem delisting czestokroc nastepuje po przejeciu spolki publicznej. Podstawowa problematyka dotyczy kolizji praw roznych panstw, ktore moga miec zastosowanie przy tego typu procesach. Publikacje podzielono na szesc rozdzialow. W rozdziale pierwszym omowiono definicje zagranicznej spolki publicznej, scharakteryzowano tez elementy skladowe tej definicji. Rozdzial drugi stanowi zarys problematyki zwiazanej z przejeciami spolek publicznych, w szczegolnosci tymi o charakterze transgranicznym. Rozdzial trzeci poswiecono analizie wlasciwosci prawa przy przejeciu zagranicznej spolki publicznej. Tego typu proces jest obarczony problematyka konfliktu systemow prawnych roznych panstw, ktore moga miec zastosowanie przy przeprowadzaniu transgranicznej transakcji tego rodzaju. W rozdziale czwartym zawarto opis rozwiazan kolizyjnoprawnych dotyczacych przejec spolek publicznych, zharmonizowanych w ramach ustawodawstwa Unii Europejskiej. Przedstawiono rowniez analize porownawczo prawna implementacji tych rozwiazan w kilku panstwach czlonkowskich Unii Europejskiej. Rozdzial piaty zawiera analize procesu przejecia zagranicznej spolki publicznej w swietle prawa polskiego. Akcent zostal polozony na aspekty kolizyjnoprawne takiego procesu. W rozdziale szostym przedstawiona zostala problematyka delistingu zagranicznej spolki publicznej, w tym przede wszystkim zagadnien kolizyjnoprawnych zwiazanych z takim procesem. Ponadto, dokonana zostala analiza zagadnienia wycofania z obrotu gieldowego zagranicznej spolki publicznej w swietle prawa polskiego. Monografia stanowi pierwsze w polskim pismiennictwie tak obszerne, systemowe i prawnoporownawcze opracowanie problematyki przejec i delistingu zagranicznej spolki publicznej. Ze wzgledu na fakt, ze na polskim rynku kapitalowym notowanych jest ponad 50 zagranicznych spolek publicznych, problematyka omowiona w monografii ma charakter praktyczny dla tych podmiotow, ich akcjonariuszy (inwestorow) oraz innych uczestnikow rynku kapitalowego (funduszy, bankow itd.).
AUTHOR BIO
No Bio Available

BOOK DETAILS

EDITION
01.01.2018
TYPE
Paperback
ISBN
9788323233121
LANGUAGE
Polish
PAGES
336
KEYWORDS
MOJOS
!
Does this book have mojo?
Let others know why they should read it!
REVIEWS
!
Be the first to write a review!
This might be a once in a lifetime opportunity ;)
German
  
English
mojoreads Instamojoreads Twittermojoreads Facebook