mojoreads
Community
Przeksztalcenie uzytkowania wieczystego we wlasnosc
Elzbieta Klat-Gorska

Przeksztalcenie uzytkowania wieczystego we wlasnosc

!
0 Ratings
!Paperback
!
Want to Read
!
Reading
!
Read
!
INFO
!
MOJOS
!
REVIEWS
SUMMARY
Ksiazka zawiera omowienie przepisow prawa materialnego oraz prawa proceduralnego regulujacych tryby nabycia prawa wlasnosci nieruchomosci przez uzytkownika wieczystego, ze szczegolnym uwzglednieniem przepisow nowej ustawy z 20.07.2018 r. o przeksztalceniu prawa uzytkowania wieczystego gruntow zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo wlasnosci tych gruntow, a ponadto wprowadzone tym aktem prawnym nowelizacje ustaw istotnych dla prezentowanej tematyki, tj.: - ustawy z 27.08.1997 r. o gospodarce nieruchomosciami, - ustawy z 29.07.2005 r. o przeksztalceniu prawa uzytkowania wieczystego w prawo wlasnosci, - ustawy z 20.07.2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomosci. Opracowanie obejmuje m.in. problematyke zwiazana z: - charakterystyka prawa uzytkowania wieczystego; - poswiadczeniem nabycia z mocy ustawy (ex lege) prawa wlasnosci nieruchomosci przez uzytkownika wieczystego stosownie do przepisow ustawy z 20.07.2018 r. o przeksztalceniu prawa uzytkowania wieczystego gruntow zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo wlasnosci tych gruntow; - nabyciem prawa wlasnosci nieruchomosci przez uzytkownika wieczystego w drodze decyzji administracyjnej; - pierwszenstwem uwlaszczenia ex lege przed uwlaszczeniem w drodze decyzji administracyjnej; - przeniesieniem prawa wlasnosci nieruchomosci w drodze umowy sprzedazy, w wypadku gdy strona tego rodzaju umowy jest uzytkownik wieczysty; - ustalaniem oplat z tytulu przeksztalcenia praw rzeczowych oraz sposobu i okresu ich uiszczania; - udzielaniem bonifikat od tych oplat oraz przeslanek zwrotu tych bonifikat. Ustawa o przeksztalceniu prawa uzytkowania wieczystego gruntow zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo wlasnosci tych gruntow ma na celu ustawowe przeksztalcenie, z dniem 1.01.2019 r., we wlasnosc gruntow na rzecz wlascicieli domow jednorodzinnych i samodzielnych lokali polozonych w budynkach wielorodzinnych wraz z budynkami gospodarczymi, garazami, innymi obiektami budowlanymi lub urzadzeniami budowlanymi, umozliwiajacymi prawidlowe i racjonalne korzystanie z budynkow mieszkalnych. Ustawa dotyczy gruntow zabudowanych wylacznie budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi lub budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, w ktorych co najmniej polowe liczby lokali stanowia lokale mieszkalne.
AUTHOR BIO
No Bio Available

BOOK DETAILS

EDITION
01.01.2018
TYPE
Paperback
ISBN
9788381603300
LANGUAGE
Polish
PAGES
260
KEYWORDS
MOJOS
!
Does this book have mojo?
Let others know why they should read it!
REVIEWS
!
Be the first to write a review!
This might be a once in a lifetime opportunity ;)
German
  
English
mojoreads Instamojoreads Twittermojoreads Facebook