Sign UpSign In
Android
iPhone
!
Zimny, A: Publiczne uczelnie zawodowe w procesie rozwoju spo
Artur Zimny

Zimny, A: Publiczne uczelnie zawodowe w procesie rozwoju spo

HistoryBusiness ManagementEducation
!
0 Ratings
!
Want to Read
!
Reading
!
Read
!
INFO
!
MOJOS
!
REVIEWS
SUMMARY
W monografii podjeta zostala proba okreslenia znaczenia publicznych uczelni zawodowych w procesie rozwoju spoleczno-gospodarczego na szczeblu regionalnym i lokalnym. Rezultaty przeprowadzonych analiz, opartych na wskaznikach statystycznych, opiniach respondentow oraz strategiach rozwoju jednostek samorzadu terytorialnego, uzupelnione obserwacjami i doswiadczeniami zdobytymi przez autora w ciagu blisko 20 lat funkcjonowania w publicznej uczelni zawodowej, pozwolily na opracowanie spodziewanych i pozadanych modeli funkcjonowania omawianych szkol wyzszych, zmierzajacych do wzmocnienia ich roli w rozwoju miast, powiatow i podregionow, na terenie ktorych sa zlokalizowane. Skoncentrowanie uwagi na wspolpracy publicznych uczelni zawodowych z otoczeniem spoleczno-gospodarczym oraz budowaniu partnerskich relacji z roznymi podmiotami, opartych na zaangazowaniu i wzajemnym zaufaniu, a w konsekwencji umiejscowienie prowadzonych rozwazan w kontekscie trzech teorii wpisujacych sie w aktualna dyskusje nad rozwojem, a mianowicie: teorii instytucji (nowej ekonomii instytucjonalnej), teorii kapitalu spolecznego oraz teorii regionu uczacego sie, mialo na celu ograniczenie luki w polskiej literaturze ekonomicznej, w ktorej wplyw szkolnictwa wyzszego na procesy rozwojowe jest rozpatrywany przede wszystkim przez pryzmat teorii kapitalu ludzkiego. Praca, wpisujac sie w nurt badan nad rozwojem spoleczno-gospodarczym, jest proba wzbogacenia dorobku nauk ekonomicznych o zagadnienia dotyczace roli publicznego wyzszego szkolnictwa zawodowego w kreowaniu procesow rozwojowych poza metropoliami oraz na obszarach, ktore mozna by okreslic mianem obszarow problemowych. Rezultaty badan empirycznych i rozwazan o charakterze koncepcyjnym moga byc przydatne dla osob zarzadzajacych publicznymi uczelniami zawodowymi oraz podmiotow wspolpracujacych z tymi uczelniami. Warto podkreslic, ze problematyka pracy wpisuje sie w prowadzona obecnie szeroka dyskusje nad zmianami w polskim systemie szkolnictwa wyzszego.

BOOK DETAILS

PUBLISHER
EDITION
© 2017
TYPE
Paperback
ISBN
9788375569759
LANGUAGE
Polish
PAGES
-
KEYWORDS
MOJOS
!
Is this book important to you?
Be the first to give mojo to it!
REVIEWS
!
There have been no reviews for this book yet...
Be the first one to write a review!

mojoreads

log.os GmbH & Co. KG

Dudenstraße 10

10965 Berlin


log.os India Private Limited

301, CScape Building, Pandurangapuram, HPCL Colony

Visakhapatnam, Andhra Pradesh - 530003, India.

+91-6302521306 | content-india@mojoreads.com


© 2019 mojoreads