Artur Zimny

Publiczne uczelnie zawodowe w procesie rozwoju spoleczno-gospodarczego w Polsce

HistoryBusiness ManagementEducation
0 Ratings
Want to Read
Reading
Read
INFO
MOJOS
REVIEWS
SUMMARY
W monografii podjeta zostala proba okreslenia znaczenia publicznych uczelni zawodowych w procesie rozwoju spoleczno-gospodarczego na szczeblu regionalnym i lokalnym. Rezultaty przeprowadzonych analiz, opartych na wskaznikach statystycznych, opiniach respondentow oraz strategiach rozwoju jednostek samorzadu terytorialnego, uzupelnione obserwacjami i doswiadczeniami zdobytymi przez autora w ciagu blisko 20 lat funkcjonowania w publicznej uczelni zawodowej, pozwolily na opracowanie spodziewanych i pozadanych modeli funkcjonowania omawianych szkol wyzszych, zmierzajacych do wzmocnienia ich roli w rozwoju miast, powiatow i podregionow, na terenie ktorych sa zlokalizowane. Skoncentrowanie uwagi na wspolpracy publicznych uczelni zawodowych z otoczeniem spoleczno-gospodarczym oraz budowaniu partnerskich relacji z roznymi podmiotami, opartych na zaangazowaniu i wzajemnym zaufaniu, a w konsekwencji umiejscowienie prowadzonych rozwazan w kontekscie trzech teorii wpisujacych sie w aktualna dyskusje nad rozwojem, a mianowicie: teorii instytucji (nowej ekonomii instytucjonalnej), teorii kapitalu spolecznego oraz teorii regionu uczacego sie, mialo na celu ograniczenie luki w polskiej literaturze ekonomicznej, w ktorej wplyw szkolnictwa wyzszego na procesy rozwojowe jest rozpatrywany przede wszystkim przez pryzmat teorii kapitalu ludzkiego. Praca, wpisujac sie w nurt badan nad rozwojem spoleczno-gospodarczym, jest proba wzbogacenia dorobku nauk ekonomicznych o zagadnienia dotyczace roli publicznego wyzszego szkolnictwa zawodowego w kreowaniu procesow rozwojowych poza metropoliami oraz na obszarach, ktore mozna by okreslic mianem obszarow problemowych. Rezultaty badan empirycznych i rozwazan o charakterze koncepcyjnym moga byc przydatne dla osob zarzadzajacych publicznymi uczelniami zawodowymi oraz podmiotow wspolpracujacych z tymi uczelniami. Warto podkreslic, ze problematyka pracy wpisuje sie w prowadzona obecnie szeroka dyskusje nad zmianami w polskim systemie szkolnictwa wyzszego.
BOOK DETAILS
PUBLISHER
EDITION
© 2017
TYPE
Paperback
ISBN
9788375569759
LANGUAGE
Polish
PAGES
410
KEYWORDS
MOJOS
Is this book important to you?
Be the first to give mojo to it!
REVIEWS
There have been no reviews for this book yet...
Be the first one to write a review!