Agnieszka Piotrowska-Wojaczyk

Regionalizmy leksykalne w slownikach doby nowopolskiej

ArtsLanguages
0 Ratings
Want to Read
Reading
Read
INFO
MOJOS
REVIEWS
SUMMARY
Praca wpisuje sie w nurt badan nad historycznym zroznicowaniem regionalnym jezyka polskiego. Jej zasadniczym celem jest przedstawienie procesu regionalizacji slownictwa w dobie nowopolskiej i wyjasnienie przyczyn tego zjawiska oraz - jako wazny przyczynek do opisu rozwoju warsztatu leksykograficznego w dobie nowopolskiej - ukazanie stosunku do regionalizmow leksykalnych i sposobow ich leksykograficznego opracowania w slownikach tego okresu dziejow polszczyzny. Analizie poddane zostaly nastepujace leksykony: . Samuel Bogumil Linde, Slownik jezyka polskiego, t. I-VI, Warszawa 1807-1814; . Slownik jezyka polskiego, wyd. Maurycy Orgelbrand, cz. I-II, Wilno 1861; . Jan Karlowicz, Adam Krynski, Wladyslaw Niedzwiedzki, Slownik jezyka polskiego, t. I-VIII, Warszawa 1900-1927; . Slownik jezyka polskiego, red. Witold Doroszewski, t. I-XI, Warszawa 1958-1969. W oparciu o wszelkie informacje geograficzne w nich odnotowane (zawarte explicite lub implicite w definicjach znaczeniowych, przykladach uzycia, badz wynikajace z wiedzy o jezykowej biografii autorow cytowanych przykladow) wyodrebniono zbior 4940 leksemow. Kazdy z nich rozpatrywano we wszystkich czterech slownikach, budujac w ten sposob dla poszczegolnych hasel pelna metryke leksykograficzna, rozumiana jako historie ich slownikowych poswiadczen w analizowanych dzielach. Mimo iz analizowane slowniki zarejestrowaly tylko wybor leksyki regionalnej, mozna przypuszczac, ze jest to wybor reprezentatywny, to znaczy - jego podstawowe cechy sa tozsame z wyznacznikami tej odmiany polszczyzny regionalnej, traktowanej jako calosc. W oparciu o powyzsze zalozenie praca stanowi opis polszczyzny regionalnej w aspekcie geograficznym, genetycznym oraz semantycznym.
BOOK DETAILS
EDITION
© 2011
TYPE
Paperback
ISBN
9788376540665
LANGUAGE
-
PAGES
550
KEYWORDS
MOJOS
Is this book important to you?
Be the first to give mojo to it!
REVIEWS
There have been no reviews for this book yet...
Be the first one to write a review!