Agnieszka Piotrowska-Wojaczyk

Regionalizmy leksykalne w slownikach doby nowopolskiej

ArtsLanguages
0 Ratings
INFO
REVIEWS
SUMMARY
Praca wpisuje sie w nurt badan nad historycznym zroznicowaniem regionalnym jezyka polskiego. Jej zasadniczym celem jest przedstawienie procesu regionalizacji slownictwa w dobie nowopolskiej i wyjasnienie przyczyn tego zjawiska oraz - jako wazny przyczynek do opisu rozwoju warsztatu leksykograficznego w dobie nowopolskiej - ukazanie stosunku do regionalizmow leksykalnych i sposobow ich leksykograficznego opracowania w slownikach tego okresu dziejow polszczyzny. Analizie poddane zostaly nastepujace leksykony: . Samuel Bogumil Linde, Slownik jezyka polskiego, t. I-VI, Warszawa 1807-1814; . Slownik jezyka polskiego, wyd. Maurycy Orgelbrand, cz. I-II, Wilno 1861; . Jan Karlowicz, Adam Krynski, Wladyslaw Niedzwiedzki, Slownik jezyka polskiego, t. I-VIII, Warszawa 1900-1927; . Slownik jezyka polskiego, red. Witold Doroszewski, t. I-XI, Warszawa 1958-1969. W oparciu o wszelkie informacje geograficzne w nich odnotowane (zawarte explicite lub implicite w definicjach znaczeniowych, przykladach uzycia, badz wynikajace z wiedzy o jezykowej biografii autorow cytowanych przykladow) wyodrebniono zbior 4940 leksemow. Kazdy z nich rozpatrywano we wszystkich czterech slownikach, budujac w ten sposob dla poszczegolnych hasel pelna metryke leksykograficzna, rozumiana jako historie ich slownikowych poswiadczen w analizowanych dzielach. Mimo iz analizowane slowniki zarejestrowaly tylko wybor leksyki regionalnej, mozna przypuszczac, ze jest to wybor reprezentatywny, to znaczy - jego podstawowe cechy sa tozsame z wyznacznikami tej odmiany polszczyzny regionalnej, traktowanej jako calosc. W oparciu o powyzsze zalozenie praca stanowi opis polszczyzny regionalnej w aspekcie geograficznym, genetycznym oraz semantycznym.
BOOK DETAILS
EDITION
© 2011
TYPE
Paperback
ISBN
9788376540665
LANGUAGE
-
PAGES
550
KEYWORDS
REVIEWS
There have been no reviews for this book yet...
Be the first one to write a review!