Joanna Fratczak-Müller

Rodzina Potrzeby Polityka spoleczna

Family & PartnershipEducation
0 Ratings
Want to Read
Reading
Read
INFO
MOJOS
REVIEWS
SUMMARY
Intuicyjne rozumienie polityki spolecznej odnosi sie zazwyczaj do zobowiazan panstwa w zakresie zaspokajania wybranych potrzeb spolecznych, wsrod ktorych do najczesciej wymienianych naleza: bezpieczenstwo socjalne, uslugi w zakresie ochrony zdrowia, opieki i uslug spolecznych, edukacji, mieszkalnictwa, zatrudnienia. Doswiadczenie historyczne spoleczenstw demokratycznych, czyni z panstwa glownego adresata oczekiwan spolecznych zwiazanych z procesem zaspokajania potrzeb. Panstwo w coraz wiekszym stopniu jest obarczane odpowiedzialnoscia za kondycje spoleczna swoich czlonkow. W zaleznosci od historycznych i biezacych doswiadczen zobowiazania te przypisywane sa aparatowi panstwa, albo tylko czesciowo administracji panstwowej, a czesciowo niepanstwowym organizacjom (Dziewiecka-Bokun 2000:20-21). Obserwacja zycia spolecznego (Giddens 2001; Toffler 1985) czesto wskazuje na daleko posuwajace sie zmiany jednej z wazniejszych jego sfer, jaka jest malzenstwo i rodzina. Pojawiaja sie wyrazne przeobrazenia w formowaniu rodziny i jej struktury oraz w wypelnianiu rol malzenskich i rodzinnych. Mamy wiec do czynienia z erozja modelu rodziny patriarchalnej i zaostrzaniem sie konfliktu plci, ktore daja podstawe pojawieniu sie innych wskaznikow przemian wspolczesnych rodzin polskich, jak opoznianie decyzji matrymonialnych i wzrost popularnosci zwiazkow nieformalnych, wzrost liczby gospodarstw jednoosobowych czy dzieci pozamalzenskich. Do kanonu wspolczesnej literatury z zakresu socjologii rodziny nalezy przekonanie, ze przemiany makrospoleczne wymuszaja zmiany w funkcjach rodziny, a zmiany struktury rodziny wymagaja zmian w funkcjonowaniu odpowiednich wymiarow spoleczenstwa globalnego (Tyszka 1999). Zaleznosc pomiedzy rodzina a spoleczenstwem wyraza sie w tym, ze funkcje i struktura rodziny musza byc co najmniej niesprzeczne z wymogami spoleczenstwa, w ramach ktorego rodzina istnieje i odwrotnie. Polaczenie wiec dwoch sfer - polityki spolecznej i coraz bardziej komplikujacych sie form zycia malzensko-rodzinnego - tworzy nowe obszary wymagan i potrzeb niezaspokojonych. Niniejsza praca stanowi probe poznawczego spojrzenia na przedstawiona kwestie. (ze wstepu)
BOOK DETAILS
EDITION
© 2014
TYPE
Paperback
ISBN
9788371519932
LANGUAGE
Polish
PAGES
204
KEYWORDS
MOJOS
Is this book important to you?
Be the first to give mojo to it!
REVIEWS
There have been no reviews for this book yet...
Be the first one to write a review!