Rozwoj w dobie globalizacji

EconomyBusiness ManagementEducation
0 Ratings
INFO
REVIEWS
SUMMARY
Probujac znalezc odpowiedz na pytanie, czy globalizacja ulatwia, czy utrudnia rozwoj, Autorzy ksiazki skupili swoja uwage na analizie takich zagadnien, jak: rozwoj w perspektywie teoretycznej (np. definicje pojecia rozwoju, globalizacji) i historycznej (np. ewolucja teorii wzrostu i rozwoju); przestrzenne aspekty rozwoju i globalizacji (np. zjawiska urbanizacji, migracji zarobkowych czy turystyki miedzynarodowej); najwazniejsze stare i nowe kwestie rozwoju gospodarczego (np. ewolucja systemow gospodarczych, podzial dochodow, problem ekspansji korporacji transnarodowych, propagowanie zasad sprawiedliwego handlu); rola instytucji w procesach rozwojowych (np. koncepcja obywatelstwa, prawa czlowieka, zagadnienia zwiazane z terroryzmem politycznym i pomoca rozwojowa); spoleczno-kulturowy wymiar rozwoju (np. zagadnienie zderzenia cywilizacji, aspekty rewolucji informacyjnej, rola kobiet). Ksiazke warto polecic: studentom ekonomii, zarzadzania, politologii i stosunkow miedzynarodowych, sluchaczom roznych studiow podyplomowych (np. Rozwoj w Dobie Globalizacji - Global Development na Uniwersytecie Warszawskim), pracownikom naukowym i pracownikom instytucji rzadowych i samorzadowych.
BOOK DETAILS
PUBLISHER
EDITION
© 2010
TYPE
Hardcover
ISBN
9788320818338
LANGUAGE
Polish
PAGES
616
KEYWORDS
REVIEWS
There have been no reviews for this book yet...
Be the first one to write a review!