mojoreads
Community
Rozwoj wspolpracy sektorow publicznego i prywatnego z wykorz

Rozwoj wspolpracy sektorow publicznego i prywatnego z wykorz

!
0 Ratings
!Paperback
!
Want to Read
!
Reading
!
Read
!
INFO
!
MOJOS
!
REVIEWS
SUMMARY
Celem niniejszego opracowania jest: - pogladowa analiza partnerstwa publiczno-prywatnego w kontekscie przedmiotow praw wlasnosci intelektualnej jako dobr niematerialnych, ktore sa (powinny byc) przedmiotem zawieranych umow, - sondazowa analiza wykorzystania instytucji partnerstwa publicznoprywatnego w Polsce w ostatnich czterech latach, - analiza partnerstwa jako narzedzia transferu wlasnosci intelektualnej, szczegolnie w zakresie skali zjawiska, ograniczen spolecznych i instytucjonalnych oraz zakresu jej wykorzystywania i egzekwowania wsrod malych i srednich przedsiebiorstw, - opis dobrych praktyk oraz sformulowanie rekomendacji dla rozwoju idei PPP, szczegolnie w obszarze wspolpracy z malymi i srednimi przedsiebiorstwami. W opracowaniu za podstawe rozwazan o zasadach i rozwoju wspolpracy podmiotow sektora publicznego z partnerami prywatnymi przyjmuje sie polska regulacje partnerstwa publiczno-prywatnego stworzona przez postanowienia ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz wczesniejszej z dnia 28 lipca 2005 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym wraz z rozporzadzeniami wykonawczymi do tych ustaw. Opracowanie sklada sie z szesciu rozdzialow. 1. W pierwszym rozdziale skupiono sie na determinantach wspoldzialania miedzysektorowego, ze szczegolnym uwzglednieniem partnerstwa publiczno-prywatnego. 2. W rozdziale drugim omowiono zrodla i podstawowe cechy wlasnosci intelektualnej w ujeciu ekonomicznym, w tym nauki o zarzadzaniu. 3., 4. Rozdzialy trzeci i czwarty zawieraja prawne aspekty ochrony wlasnosci intelektualnej. 5. W rozdziale piatym zaprezentowano wyniki badan przeprowadzonych w celu rozpoznania skali wspolnej realizacji przedsiewziec sektora publicznego z podmiotami prywatnymi. 6. Szosty rozdzial jest swego rodzaju aneksem - rozszerzeniem zagadnienia komercjalizacji wlasnosci intelektualnej, o ktorym wspomniano w rozdziale trzecim. Ksiazka skierowana jest do szerokiego grona podmiotow, ktore moga wystepowac w roli partnerow wspolpracujacych w formule PPP, ze szczegolnym uwzglednieniem: malych i srednich przedsiebiorstw (MSP), jednostek badawczo-rozwojowych, centrow transferu technologii, instytucji otoczenia biznesu oraz jednostek samorzadu terytorialnego. Opracowanie zostalo przygotowane na zlecenie Ministerstwa Gospodarki przez zespol pracownikow i wspolpracownikow Wydzialu Zarzadzania i Komunikacji Spolecznej Uniwersytetu Jagiellonskiego przy wspoludziale pana Boguslawa Weglinskiego - Prezesa IP Management Poland.
AUTHOR BIO
No Bio Available

BOOK DETAILS

EDITION
20.06.2019
TYPE
Paperback
ISBN
9788360653166
LANGUAGE
-
PAGES
-
KEYWORDS
MOJOS
!
Does this book have mojo?
Let others know why they should read it!
REVIEWS
!
Be the first to write a review!
This might be a once in a lifetime opportunity ;)
German
  
English
mojoreads Instamojoreads Twittermojoreads Facebook