mojoreads
Community
Stodboken for Aldre Och Anhoriga
Sune Hjalmar

Stodboken for Aldre Och Anhoriga

!
0 Ratings
!Paperback
!
Want to Read
!
Reading
!
Read
!
INFO
!
MOJOS
!
REVIEWS
SUMMARY
Ung eller gammal, den som tar hand om en äldre person möter många frågor kring vård och omsorg. Det kan gälla till exempel hemtjänst, sjukvård i hemmet, olika boendeformer eller vilka stöd finns det, praktiskt och ekonomiskt, för den närstående och för vårdaren själv. Avgifter i olika sammanhang och stöd kring familjejuridiken är andra viktiga frågor. Boken vänder sig till alla som behöver konkret information kring våra sociala stöd vid äldrevård, men helst vill undvika kanslispråk eller lagtexter. Denna uppslagsbok är därför också en beskrivande handbok med svar på anhörigas frågor kring vård och omsorg för äldre. Här ges vägledning och nyttiga tips som författaren har samlat med erfarenheter från cirka 20 år som anhörigvårdare. I boken används pedagogiskt enkelt språk och förkla-ringar ges utifrån läsarens synvinkel. Även de som inte har svenska som modersmål får lättläst information om regler och termers betydelse. Den som brukar söka information på internet får stor nytta av bokens många hänvisningar. Innehållsregistret visar bokens disposition. Indexregis-ter leder till förklaringar och många tips. En särskild ordlista beskriver med enkelt språk medicinska termer som används kring äldres sjukdomar. Även förväntade lagar från 1 januari 2018 beaktas.
AUTHOR BIO
Författaren har varit anhörigvårdare i 20 års tid. Han är pensionerad kemiingenjör med förflutet inom internationella bolag och kommittéer. Han har många års vana att med pedagogiskt språk, skriftligt och muntligt, förklara legala sammanhang för läsare och publik. Som anhörigvårdare insåg han tidigt att alla som tar hand om en äldre har behov av bred och fördjupad information kring villkoren för vård och omsorg och att en bok i handen är bästa redskap för detta. Med vana att gräva fram fakta har han sammanställt en lättläst bok med detaljer, kommentarer och tips för alla som behöver engagera sig i vård och omsorg om en äldre person.

BOOK DETAILS

EDITION
28.11.2017
TYPE
Paperback
ISBN
9789176996577
LANGUAGE
Swedish
PAGES
120
KEYWORDS
MOJOS
!
Does this book have mojo?
Let others know why they should read it!
REVIEWS
!
Be the first to write a review!
This might be a once in a lifetime opportunity ;)
German
  
English
mojoreads Instamojoreads Twittermojoreads Facebook