Marcin Was, Katarzyna Pyzewicz

Studia i materialy nad najdawniejszymi dziejami rowniny gorzowskiej Tom 1

History
0 Ratings
INFO
REVIEWS
SUMMARY
Praca poswiecona jest zagadnieniom zwiazanym z osadnictwem spolecznosci lowiecko-zbierackich z konca plejstocenu i poczatku holocenu na obszarze Rowniny Gorzowskiej, gdzie w latach 2007-2008 prowadzono ratownicze badania wykopaliskowe na linii budowanej drogi ekspresowej S-3.
BOOK DETAILS
PUBLISHER
EDITION
© 2010
TYPE
Paperback
ISBN
9788371777165
LANGUAGE
-
PAGES
156
KEYWORDS
REVIEWS
There have been no reviews for this book yet...
Be the first one to write a review!