mojoreads
Community
Universum
Physik
!
0 Ratings
!Paperback
!
Want to Read
!
Reading
!
Read
!
INFO
!
MOJOS
!
REVIEWS
SUMMARY
Den här boken tar dig till ett universum som utgår från en hypotes om att en elektrisk instabilitet råder i ett absolut vakuum där positron-elektron parbildning sker spontant. Med nya ögon beskrivs hur materia och antimateria byggs upp och hur gravitationens gåta får en förklaring. Gammastrålning från positron-elektron annihilation förklaras med en ny modell och frågor om mörk energi, mörk materia och svarta hål, som fysiker inte riktigt har en bra förklaring till, får du stifta lite mer bekantskap med i boken. Ljusets utbredning i rymden och planeters omloppsbanor kommer också att belysas med den nya hypotesen som utgångspunkt. Boken ger dig nya tankar om vårt storslagna universum.
AUTHOR BIO
Jan Lagerström har ett stort intresse av astrofysik och som fritidsintresse forskat inom området. Resultatet av hans forskning har lett fram till en ny hypotes om materiens uppbyggnad och gravitationens ursprung. I boken har också svarta hål och ljusets utbredning i rymden belyst från ett nytt betraktelsesätt.

BOOK DETAILS

EDITION
04.05.2016
TYPE
Paperback
ISBN
9789175692982
LANGUAGE
Swedish
PAGES
56
KEYWORDS
MOJOS
!
Does this book have mojo?
Let others know why they should read it!
REVIEWS
!
Be the first to write a review!
This might be a once in a lifetime opportunity ;)
German
  
English
mojoreads Instamojoreads Twittermojoreads Facebook