Poetry
0 Ratings
INFO
REVIEWS
SUMMARY
Pro_itajte, PokuSajte, Sanjajte... Ljubavni, Romanti_ni, Uzdrmani, Dirljivi, Interesantni, ili NeuteSni doga_aji. ProSetajte se ovim stranicama i upoznajte nepoznate sokake ovih stihova Poeme se prate sa razli_itim temama, ali u svakoj se pronalazi razli_ite vrste ljubavi koje postoje oko svakog _oveka, bez obzira da li je on vidi ili ne, ona je ipak tu. Autor Bepina Pincic je sastavila preko stotinak novih poema za sve one koji je _itaju.
BOOK DETAILS
PUBLISHER
EDITION
© 2017
TYPE
Paperback
ISBN
9780244914707
LANGUAGE
Serbian
PAGES
122
KEYWORDS
REVIEWS
There have been no reviews for this book yet...
Be the first one to write a review!