Verkeersbordenoverzicht

0 Ratings
INFO
REVIEWS
SUMMARY
Compleet overzicht met meer dan 800 verkeersborden, bebakeningen en bewegwijzeringen. Het boek is onderverdeeld in verkeersborden volgens het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV) en het Besluit Administratieve Bepalingen inzake Wegverkeer (BABW). Naast alle afbeeldingen vindt u een korte uitleg en handige ezelsbruggetjes. In het boek komen de volgende categorieën aan bod: - Snelheid - Voorrang - Geslotenverklaring - Rijrichting - Parkeren en stilstaan - Geboden en verboden - Verkeersregels - Bebouwde kom - Waarschuwingen - Bewegwijzering - Informatie - Bebakening - Verkeersregelingen - Verkeersregelaars - Verkeerslichten - Elektronische matrixsignalering - Symbolen - Onderborden - Straatnaamborden - Tijdelijke verkeersborden
BOOK DETAILS
EDITION
© 2015
TYPE
Paperback
ISBN
9789490797263
LANGUAGE
Dutch; Flemish
PAGES
64
KEYWORDS
REVIEWS
There have been no reviews for this book yet...
Be the first one to write a review!