mojoreads
Community
Våga vara människa
Margareta Brandby-Cöster

Våga vara människa

Philosophie & Religion
!
0 Ratings
!Paperback
!
Want to Read
!
Reading
!
Read
!
INFO
!
MOJOS
!
REVIEWS
SUMMARY
VÅGA VARA MÄNNISKA Vareviga söndag predikas det i våra kyrkor. I detta faktum ligger en ständigt på nytt given möjlighet. Predikanten förväntas ge röst åt det som måste sägas av upprättelse och frimodighet för att vi skall orka leva våra liv. Förkunnelsen är huvuduppgiften för präster, även om predikan under senare år ofta kommit att ersättas av tystnad och meditation. Men alternativet till dåliga predikningar kan aldrig bli tystnad. Alternativet borde vara mer arbete med förkunnelsen. Förkunnelsens uppgift är att krossa förtvivlan och väcka livsmod i hjärtat. I Martin Luthers spår med påverkan från dansk 1900-talsteologi formas här en profilerad förståelse av evangeliet. Det handlar alltså om det evangelium som låter oss leva hoppfullt och som hindrar oss att fly till inåtvändhet eller bortvändhet. Predikningarna håller oss fast vid det ömsesidiga beroende som kallas livet och låter oss våga vara människor. Det är ett hårt och tidskrävande arbete att predika vecka efter vecka, år ut och år in. Predikan är därmed ett hantverk som kräver en fast teologisk grund att stå på, en metod för att bedriva hantverket och en koncentration kring evangelium. Som en dokumentation av och en inblick i ett sådant arbete publiceras här ett antal predikningar för ett kyrkoår.
AUTHOR BIO
Margareta Brandby-Cöster, f. 1947, prästvigd 1970, har varit präst i Karlstads stift samt kyrkoherde i Göteborgs Masthuggs församling och är nu pensionerad. Hon har arbetat mycket med luthersk teologi och förkunnelse och har översatt danska teologer till svenska, såsom Knud Hansen, K.E. Løgstrup och Leif Grane, Johan-nes Møllehave och Bent Falk. Hon disputerade i januari 2002 i religionsvetenskap vid Karlstads universitet och är fil. lic och teol. dr.

BOOK DETAILS

EDITION
03.05.2018
TYPE
Paperback
ISBN
9789176999462
LANGUAGE
Swedish
PAGES
276
KEYWORDS
Luthersk livsåskådning, Förkunnelse
MOJOS
!
Does this book have mojo?
Let others know why they should read it!
REVIEWS
!
Be the first to write a review!
This might be a once in a lifetime opportunity ;)
German
  
English
mojoreads Instamojoreads Twittermojoreads Facebook