mojoreads
Community
!
Vikingarnas ursprung
Hans H Lundqvist

Vikingarnas ursprung

Geschichte
!
0 Ratings
!Paperback
!
Want to Read
!
Reading
!
Read
!
INFO
!
MOJOS
!
REVIEWS
SUMMARY
Hans är uppvuxen i Arboga. En stad med stor medeltidshistoria, men ingen berättad historia före den tiden. Eftersom han i sin ungdom hade funderat på att bli historiker eller arkeolog, så visste han att gårdsnamn som slutar på -inge eller -unga har sitt ursprung från Kristi födelse till år 500 e.Kr. Många gårdsnamn i trakterna runt Arboga, Köping och Kungsör hade de namnändelserna, men varför fanns det ingen kunskap om de gårdarnas tidiga historia? Den insikten blev startpunkten för hans 30-åriga letande bland höjdkurvor, havsnivåer, ortsnamn, gamla skrifter, följande av bäckar, åar och så vidare. Boken Beowulf har forskare analyserat sedan 1800-talets början, men fortfarande är man oense om var bokens alla händelser och platser har legat och om bokens innehåll bara är fria fantasier? Boken beskriver händelser i Skandinavien under 500-talet e.Kr. på ett så detaljerat sätt att Hans började leta dag ut och dag in på kartor från Jylland, Västergötland, Östergötland och Gotland för att hitta de två fornborgar som låg i Rafnes-wadu (wadu= skog), vilket enligt forskarna betyder Korp-skogen på svenska. Hittade inget så Hans gav upp. Flera år senare skulle han ta med barnbarnen på en utflykt till ett lämpligt utflyktsmål norr om Mariefred. Plockade fram kartor och hittade Herrestaviken. Strax söder om den viken hittade han Räfnäs kungsgård. Namnet Räfnäs-skogen var ju slående likt det Rafnes-skogen som han förgäves hade letat efter. Även de två fornborgarna fanns i den skogen. Korpskogen var alltså troligtvis en felöversättning av platsen Rafnes-wadu. Via nya studier av Beowulf, Rolf Krakes saga, Helge Hundingbane och många andra skrifter började han kunna kartlägga personer, platser, händelser och samband från 400-talet till 700-talet. Resultaten av hans 30 åriga amatörforskning har gjort att han har upptäckt ett helt nytt kapitel i den nord-Europeiska fornhistorien. Många historiker hävdar att slaget vid Bråvalla aldrig har ägt rum samt att Ivar Vidfamne och Harald Hildetand inte var verkliga personer. Visst kan det vara så, men i den här bokens kontext med de två konkurrerande handelslederna genom Skandinavien känns det mer troligt att detta var verkliga personer och händelser som måhända uppförstorades för att man skulle uppnå den politiska målsättningen med Ynglingatal, Ynglingasagan och andra politiska, norröna historier.
AUTHOR BIO
Hans har sedan många år delat sitt liv med hustrun Birgitta. De har 3 barn, ett antal barnbarn och vänner som de har ett omväxlande och roligt liv tillsammans med. Så fort Hans har fått en stund över så har han ägnat den tiden åt sin amatörforskning för att försöka hitta de historiska sambanden och faktorerna som möjliggjorde Vikingatiden. Forskarvärlden har flera gånger sagt att man måste begränsa sin forskning så hårt att man är säker på att man kan leda det man vill påvisa i bevis (eller leda motsatsen i bevis). Hans har satt i system att absolut inte låta sig begränsas av antalet hypoteser. Han har låtit sin forskning ta den tid det tar (30 år) och använt metodiken att jämföra en viss händelse eller ett visst beteende med andra liknande händelser tidigare och senare i historien för att se om, intet nytt under solen, kunde sprida mer ljus över den undersökta händelsen. Även testat olika till synes långsökta samband för att försöka hitta ett långsiktigt mönster i vissa beteenden som t.ex. då han upptäckte att Ansgars och Sveavikingarnas anfall mot Grobin i Lettland år 855 och de danska vikingarnas anfall mot den Engelska staden York år 866 hängde ihop. Hans har med det här nya kapitlet i den nord Europeiska historien skapat ett ramverk som han hoppas att många duktiga författare och forskare kan fylla med intressanta berättelser.

BOOK DETAILS

EDITION
04.10.2017
TYPE
Paperback
ISBN
9789176996102
LANGUAGE
Swedish
PAGES
292
KEYWORDS
Harald Hildetand, Ynglingasagan, Norra sidenvägen, Södra sidenvägen, Hans H Lundqvist
MOJOS
!
Does this book have mojo?
Let others know why they should read it!
REVIEWS
!
Be the first to write a review!
This might be a once in a lifetime opportunity ;)
German
  
English
mojoreads Instamojoreads Twittermojoreads Facebook