Zarzadzanie relacjami z interesariuszami organizacji

Business ManagementReference
0 Ratings
INFO
REVIEWS
SUMMARY
Partnerskie relacje z interesariuszami, ze wzgledu na obecna rzeczywistosc funkcjonowania przedsiebiorstw, moga stanowic swego rodzaju antidotum na niepewnosc i burzliwosc zglobalizowanego otoczenia zewnetrznego. W tym kontekscie moga one byc stosowane jako podstawowy czynnik prze-wagi konkurencyjnej. W konsekwencji polityka rozwoju organizacji dotyczaca relacji z interesariuszami nie jest topieniem pieniedzy w enigmatycznych i niecelowych inicjatywach ani tez przejsciowa moda czy utrudnieniem prowadzenia dzialalnosci gospodarczej, lecz strategia ksztaltowania partnerstwa dlugoterminowego. Bliskie relacje handlowe nie sa jednak mozliwe bez zaangazowania obydwu stron. Wazna w ksztaltowaniu relacji z interesariuszami jest wiedza na temat budowania z nimi relacji partnerskich. Poznanie czynnikow ksztaltujacych zachowania interesariuszy wydaje sie byc istotne dla efektywnego rozwoju partnerstwa miedzy organizacjami. Wskazuje to na potrzebe zarzadzania relacjami z interesariuszami, ktorego celem jest uproszczenie i podwyzszenie efektywnosci tych stosunkow. Zarzadzanie relacjami z interesariuszami jest czesto powiazane z automatyzacja procedur zamawiania i rozliczania zamowien, ocena jakosci dostawcow i do wymiany z nimi informacji . Jest to zbior aplikacji informatycznych umozliwiajacych przedsiebiorstwom bardziej wszechstronny wglad w dane o interesariuszach i realizowanych przez nich operacjach
BOOK DETAILS
PUBLISHER
EDITION
© 2017
TYPE
Paperback
ISBN
9788374881944
LANGUAGE
Polish
PAGES
290
KEYWORDS
REVIEWS
There have been no reviews for this book yet...
Be the first one to write a review!