mojoreads
Community
Zbior cywilny PLUS 2018

Zbior cywilny PLUS 2018

!
0 Ratings
!Paperback
!
Want to Read
!
Reading
!
Read
!
INFO
!
MOJOS
!
REVIEWS
SUMMARY
Stan prawny na 04.2018 r. Zmiany do Zbioru cywilnego PLUS 2018 (wyd. 11) KODEKS CYWILNY - od 15 marca 2018 r. - ustawa z 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sadowym oraz niektorych innych ustaw (Dz.U. poz. 398 ze zm.) - od 30 kwietnia 2018 r. - ustawa z 6 marca 2018 r. - Przepisy wprowadzajace ustawe - Prawo przedsiebiorcow oraz inne ustawy dotyczace dzialalnosci gospodarczej (Dz.U. poz. 650) KODEKS POSTlPOWANIA CYWILNEGO - od 19 stycznia 2018 r. - obwieszczenie Marszalka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 8 grudnia 2017 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks postepowania cywilnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 155) - od 1 lutego 2018 r. - ustawa z 8 grudnia 2017 r. o Sluzbie Ochrony Panstwa (Dz.U. z 2018 r. poz. 138 ze zm.) - od 15 marca 2018 r. - ustawa z 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sadowym oraz niektorych innych ustaw (Dz.U. poz. 398 ze zm.) - od 3 kwietnia 2018 r. - ustawa z 8 grudnia 2017 r. o Sadzie Najwyzszym (Dz.U. z 2018 r. poz. 5) - od 30 kwietnia 2018 r. - ustawa z 24 listopada 2017 r. o zmianie niektorych ustaw w celu przeciwdzialania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyludzen skarbowych (Dz.U. poz. 2491) - od 30 kwietnia 2018 r. - ustawa z 6 marca 2018 r. - Przepisy wprowadzajace ustawe - Prawo przedsiebiorcow oraz inne ustawy dotyczace dzialalnosci gospodarczej (Dz.U. poz. 650) - od 20 maja 2018 r. - ustawa z 26 stycznia 2018 r. - Przepisy wprowadzajace ustawe o Strazy Marszalkowskiej (druk sejmowy nr 1972; oczekuje na publikacje w Dzienniku Ustaw) - od 27 sierpnia 2018 r. - ustawa z 26 stycznia 2018 r. o wykonywaniu niektorych czynnosci organu centralnego w sprawach rodzinnych z zakresu obrotu prawnego na podstawie prawa Unii Europejskiej i umow miedzynarodowych (Dz.U. poz. 416) - od 1 stycznia 2019 r. - ustawa z 22 marca 2018 r. o komornikach sadowych (druk sejmowy nr 1582; oczekuje na publikacje Dzienniku Ustaw) - od 1 stycznia 2019 r. - ustawa z 28 lutego 2018 r. o kosztach komorniczych (druk sejmowy nr 1581; oczekuje na publikacje w Dzienniku Ustaw) - od 1 lutego 2019 r. - ustawa z 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sadowym oraz niektorych innych ustaw (Dz.U. poz. 398 ze zm.) - od 1 marca 2020 r. - ustawa z 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sadowym oraz niektorych innych ustaw (Dz.U. poz. 398 ze zm.) - od 18 kwietnia 2026 r. - ustawa z 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentow oraz niektorych innych ustaw (Dz.U. poz. 1634) DOCHODZENIE ROSZCZEN W POSTlPOWANIU GRUPOWYM - od 19 marca 2018 r. - obwieszczenie Marszalka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 6 marca 2018 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o dochodzeniu roszczen w postepowaniu grupowym (Dz.U. poz. 573) KOSZTY SADOWE W SPRAWACH CYWILNYCH - od 2 lutego 2018 r. - obwieszczenie Marszalka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 11 stycznia 2018 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o kosztach sadowych w sprawach cywilnych (Dz.U. poz. 300) - od 1 stycznia 2019 r. - ustawa z 28 lutego 2018 r. o kosztach komorniczych (druk sejmowy nr 1581; oczekuje na publikacje w Dzienniku Ustaw) - od 1 lutego 2019 r. - ustawa z 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sadowym oraz niektorych innych ustaw (Dz.U. poz. 398 ze zm.)
AUTHOR BIO
No Bio Available

BOOK DETAILS

EDITION
01.01.2018
TYPE
Paperback
ISBN
9788381246705
LANGUAGE
Polish
PAGES
2004
KEYWORDS
MOJOS
!
Does this book have mojo?
Let others know why they should read it!
REVIEWS
!
Be the first to write a review!
This might be a once in a lifetime opportunity ;)
German
  
English
mojoreads Instamojoreads Twittermojoreads Facebook