mojoreads
Community
Prawo o prokuraturze Komentarz
Andrzej Wazny, Andrzej Kieltyka, Wojciech Kotowski
Hardcover
Ustawa o pracownikach urzedow panstwowych Komentarz
Piotr Zuzankiewicz, Wojciech Drobny, Marcin Mazuryk
Hardcover
Kodeks karny Komentarz do zmian 2015
Jaroslaw Majewski
Hardcover
Ustawa o stosunku panstwa do gmin wyznaniowych zydowskich w polsce
Andrzej Czohara, Tadeusz J. Zielinski
Hardcover
Ustawa o zdrowiu publicznym Komentarz
Hubert Izdebski, Maciej Dercz, Tomasz Rek
Paperback
!
Ustawa o gospodarce komunalnej Komentarz
Krzysztof Jaroszynski, Cezary Banasinski
Hardcover
Przeciwdzialanie przemocy w rodzinie Komentarz
Andrzej Wazny, Andrzej Kieltyka
Paperback
Prawo prasowe Komentarz
Ewa Ferenc-Szydelko
Paperback
Ustawa o systemie oswiaty Komentarz
Mateusz Pilich
Hardcover
Ustawa o kosmetykach Komentarz
Damian Wasik
Paperback
Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego Komentarz
Krzysztof Eichstaedt, Kinga Bobinska, Piotr Galecki
Hardcover
Kodeks postepowania cywilnego Komentarz
Przemyslaw Telenga, Tomasz Demendecki, Joanna Bodio
Hardcover
Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Komentarz
Zbigniew Goral, Ewa Staszewska, Edyta Bielak-Jomaa, Magdalena Paluszkiewicz, Agata Drabek
Hardcover
Kodeks karny Komentarz
Violetta Konarska-Wrzosek, Jerzy Lachowski, Arkadiusz Lach
Hardcover
Ustawa o pracownikach samorzadowych Komentarz
Artur Rycak, Jakub Stelina, Magdalena Barbara Rycak
Hardcover
Ustawa o swiadczeniach rodzinnych Komentarz
Katarzyna Malysa-Sulinska, Anna Kawecka
Hardcover
Ustawa o ewidencji ludnosci Komentarz
Krzysztof Biernat, Pawel Mierzejewski, Diana Trzcinska
Hardcover
Ustawa o prawach konsumenta Komentarz
Lubasz Dominik, Monika Namyslowska
Hardcover
Funkcje konsulow Rzeczypospolitej Polskiej Komentarz
Stanislaw Bogucki, Barbara Mikolajczyk
Hardcover

log.os GmbH & Co. KG

Dudenstraße 10

10965 Berlin

© 2020 mojoreads

German
English